ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
                 เลขที่ 1 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลช้างม่อย
                 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
                 โทร. 053-259-000
                 สายด่วน :  อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน  1669
                                 อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ   199

                 อีเมล์  : cmcity@cmcity.go.th
                 เฟซบุ๊ค : @cmmayor
 

แผนที่ตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่

แผนที่ตั้งบน Googlemap

 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่