ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม Workshop Learning City เตรียมขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลก นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม Workshop Learning City เตรียมขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลก
07 ธันวาคม 2565
1
ล่าสุด
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565
07 ธันวาคม 2565
4
ล่าสุด

���������������������������������

1 of 50
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่