ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง
27 มีนาคม 2566
10
ล่าสุด
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และพิธีใบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ร รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และพิธีใบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ระดับจังหวัดเชียงใหม่
27 มีนาคม 2566
6
ล่าสุด
เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 เบื้องต้น รอบแรก เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 เบื้องต้น รอบแรก
27 มีนาคม 2566
7
ล่าสุด

���������������������������������

1 of 50
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่