ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชาสัมพันธ์แผนผังแสดงจุดต่างๆ ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับประชาชนและคณะศรัทธาที่มาร่วมงานแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ประชาสัมพันธ์แผนผังแสดงจุดต่างๆ ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับประชาชนและคณะศรัทธาที่มาร่วมงานแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 มิถุนายน 2566
8
ล่าสุด
ด้วยพลังแห่งศรัทธา •••••••••••••ด้วยพลังแห่งศรัทธา••••••••••••••
10 มิถุนายน 2566
11
ล่าสุด

ข่าวกิจกรรม

1 of 50
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่