ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564


24 กุมภาพันธ์ 2564 82
เทศบาลนครเชียงใหม่สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ศปก.ทน.ชม. มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
#ตรวจมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ออกกำลัง
คณะทำงานสำนักการศึกษาออกตรวจมาตรการการคัดกรองและการป้องกันโรคโควิด19 ของสระว่ายน้ำบัวตองโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
#พ่นสารเคมีกำจัดเชืัอโรคโควิด -19
งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อโรค Covid - 19 ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ ศาลหลักเมือง
#ล้างตลาดสดต้นลำไย
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดต้นลำไย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ของเทศบาลนครเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่