ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน “เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 21” ภายใต้แนวคิด Chinese Contemporary


02 กุมภาพันธ์ 2567 218
 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือรูปแบบการจัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 21 โดยมี นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสมาคม/มูลนิธิ/ชมรม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
ในปีนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้แนวคิด Chinese Contemporary หรือยุคเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 จะมีขบวนแห่เทศกาลไชน่าทาวน์ และพิธีเปิดงาน “มังกรเมฆา เบิกฟ้า นครพิงค์” อย่างยิ่งใหญ่ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. บริเวณเวทีซุ้มจีนถนนช้างม่อย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงสิงโตและมังกรทอง การแสดงดนตรี การแสดงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน การประกวดภาพถ่ายเทศกาลเชียงใหม่ไชน่าทาวน์ 2024 และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  
 
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#ไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่