ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดนิทรรศการ “ยากี” ภาพถ่ายประวัติศาสตร์


09 มิถุนายน 2566 13
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ยากี” ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ โดยช่างภาพชาวญี่ปุ่น เป็นการจัดทำนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ผ่านภาพถ่ายโบราณ
 

โดยนำเสนอภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ในอดีตที่สำคัญ เช่น ภาพถ่ายขบวนรับเสด็จรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสมณฑลพายัพ รวมทั้งภาพถ่ายครอบครัวทายาทยากี เป็นต้น โดยมีกำหนดจัดนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 22 ตุลาคม 2566 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 หอภาพถ่ายล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#นิทรรศการยากี
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่