ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและคณะศรัทธาที่มาร่วมงานแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร


09 มิถุนายน 2566 34

1. เข้างานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ภายในงานไม่มีการจัดเก้าอี้ที่นั่งให้ และไม่มีระบบจองที่นั่งใดๆ ควรเตรียมเสื่อ หรือ เบาะ สำหรับนั่งบนพื้นสนาม และกรุณาเตรียมร่มกันแดด กันฝน มาเอง
3. ผู้ประสงค์จะตั้งโรงทาน เทศบาลฯ ไม่อนุญาตให้ตั้งโรงครัวในบริเวณงาน (ยกเว้นขนม) โดยให้ปรุงอาหารให้สุกจากข้างนอกสนามกีฬา ก่อนจะบรรจุใส่ภาชนะเพื่อนำเข้ามาแจกจ่ายภายในงาน
4. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการทำขนม
5. อาหาร ขนม น้ำดื่ม และของอื่นๆ ให้จัดเตรียมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ มาเอง และตั้งวางในพื้นที่กำหนด
6. ไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าใดๆ ในบริเวณงาน
7. ภายในงานมีโรงทานแจกจ่ายอาหาร ขนม น้ำดื่ม ฟรี
8. สามารถรับชมผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเพจเทศบาลนครเชียงใหม่ และ Backbone MCOT
9. ห้ามสูบบุหรี่ภายในงาน
10. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ห้ามทิ้งขยะ

งานแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่