ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือควายน้อย


09 มิถุนายน 2566 49
 
จากภาพข่าวดังกล่าว https://fb.watch/l1NUIpdEzJ/?mibextid=T3FBdp เชียงใหม่ CM108
นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก เพื่อให้การทำงานปรับปรุงคูเมืองทำงานได้อย่างปกติ และดูแลควายน้อย (ตามข่าว) อยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว จึงขอแจ้งผู้ที่ให้ความห่วงใยมา ณ ที่นี้ครับ


เวลาประมาณ 23:00 น มีควายหลุดจากรถที่จะนำส่งโรงฆ่าสัตว์บริเวณคลองแม่ข่าแล้ววิ่งหนีไปตามทาง ได้ทำร้ายผู้คน 3 ราย ซึ่งได้รับการช่วยเหลือในทันที และในที่สุดควายน้อยได้ตกลงไปในท่อล่อสายไฟฟ้าลงดินบริเวณวัดทรายมูลเมือง
นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือที่จุดเกิดเหตุ โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือควายออกจากท่อ พร้อมทั้งไถ่ชีวิตควายน้อย และนำไปไว้ที่สวนหลวง ร.9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
https://fb.watch/l1NUIpdEzJ/?mibextid=T3FBdp เชียงใหม่ CM108

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่