ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเทศบาลนครเชียงใหม่


08 มิถุนายน 2566 48
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานต้อนรับ นายสุรินทร์ แคบำรุง นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มล้มและคณะศึกษาดูงานจากเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการดูแลพื้นที่ความปลอดภัยทางถนนของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท  ปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมจราจร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมสัญญานไฟจราจร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่ 
#ChiangMaiMunicipality
#เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่