ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมโครงการ “ศึกษา ค้นคว้า ย้อนรอยอดีตศาลจังหวัดเชียงใหม่”


07 มิถุนายน 2566 47
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมโครงการ “ศึกษา ค้นคว้า ย้อนรอยอดีตศาลจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อดำเนินการศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย เพื่อนำสิ่งของ ภาพถ่าย เครื่องใช้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศาลไทย ตั้งแต่อดีตกาลรวบรวมจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและประชาชนทั่วไปที่สนใจในประวัติศาสตร์ โดยมี นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานการประชุม และมี นายศักดิ์พล ยอดบางเตย สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวปริศนา ธาติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่