ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแนะนำโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่รูปโฉมใหม่ ยกระดับสู่การเป็น Smart Hospital


07 มิถุนายน 2566 70
 
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อสม. เจ้าหน้าที่ และประชาชน เปิดกิจกรรมแนะนำโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่รูปโฉมใหม่ ที่ยกระดับสู่การเป็น Smart Hospital โดยได้ปรับรูปแบบของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ทันสมัย ทั้งในส่วนจุดบริการผู้ป่วยนอก (OPD) การเพิ่มจำนวนห้องทันตกรรม การให้บริการวัคซีนทางเลือก และ ศูนย์แพทย์แผนไทย แห่งที่ 2 ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วยบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงการแนะนำแอปพลิเคชัน DONOI เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและลดขั้นตอนในการเข้าใช้บริการโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 
โดยก่อนหน้านี้ ในช่วงเวลา 8.00 น. นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมประกอบพิธีสงฆ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality

 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่