ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 เนรมิตสวนสาธารณะหนองบวกหาดด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์ ภายใต้แนวคิด Flora Wanderlust


21 มกราคม 2565 97


             
วันที่ 21 มกราคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละส่วนงานได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยมี นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นางสาวนัชชา บรรณจักร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักคลัง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักช่าง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่