ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมการนำเสนอโครงการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา (Bilingual Program)


21 มกราคม 2565 98
       
วันที่ 17 มกราคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอโครงการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา (Bilingual Program) เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในด้านภาษาในระดับสากล รวมทั้งสร้างมิติใหม่ของการเรียนการสอนและเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา ยกระดับการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่สู่ระดับสากล โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล นางอัญชิสา ควัฒน์กุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวระวง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่