ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

กำหนดการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19


16 ตุลาคม 2564 365


เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จะได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ระหว่าง วันที่ 14,15 ,16 และ 20, 21, 22 ตุลาคม 2564 ณ ตลาดเมืองใหม่ 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลนครเชียงใหม่จะได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้า พนักงาน และผู้ใช้แรงงาน ก่อนการเปิดตลาดเมืองใหม่ โดยจะจัดจุดตรวจที่โรงผักสีเขียว สำนักงานตลาดเมืองใหม่ และ หน่วยกู้ภัยทางน้ำ ริมถนนวังสิงห์คำ และในวันเดียวกันนี้ จะเปิดรับลงทะเบียนพ่อค้า แม่ค้า ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับการฉีดวัคซีนในวันที่ 23 และ 25 ตุลาคม 2564 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จึงขอเชิญชวนผู้ค้า พนักงาน และผู้ใช้แรงงานในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร ตลาด สท.เก๊า และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรสโควิด-19 และ ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนตามวันและสถานที่ดังกล่าว
ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลนครเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่