ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการชาร์มมิ่ง ฯ


16 ตุลาคม 2564 170
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเข็มแรก ให้กับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเตรียมเปิดเมืองรับท่องเที่ยว ตามโครงการ Charming Chiangmai ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่กำลังจะมาถึงนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นางสาวพรผกา ตาระกา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนางสาวธนธรณ์ ไพรวัลย์ และ นางมณฑา กิติแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล แขวงกาวิละ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่.
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่