ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 3 วัน


11 ตุลาคม 2564 110
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. บริเวณตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรช้างเผือก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการย่านตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร งดใช้สถานที่บริเวณโดยรอบตลาดเมืองใหม่ และเมืองสมุทร ปิดสถานที่จำหน่ายสินค้า เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาล นครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม.) ที่ 1/2564 เรื่อง งดใช้สถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การควบคุมและป้องกัน โรคในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนในบริเวณการค้าโดยรอบตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร โดยมี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ขอความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทรเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคอีกด้วย 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่