ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประชุมและมอบนโยบายด้านการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564


27 กรกฎาคม 2564 59
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายพีรนันท์ วิมุกตาคม เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวพรผกา ตาระกา นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล นางสาววรพรรณ สุวรรณธนาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวนัชชา บรรณจักร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่


  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่