ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่อำนวยความสะดวกในการจัดจุดแจกสิ่งของและอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


27 กรกฎาคม 2564 41
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ณ สนามฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ อำนวยการการจัดจุดแจกสิ่งของและอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมี นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้มีจิตกุศลร่วมมอบอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของที่จำเป็นกับการดำรงชีวิต ให้แก่ผู้ที่มารับสิ่งของ โดยทุกคนที่เข้ารับสิ่งของจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมีการเส้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด -19
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดสถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการมอบอาหารและสิ่งของให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสามารถมอบอาหารและสิ่งของได้ที่ บริเวณสนามฟุตซอล ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. โดยสามารถสอบถามหมายเลข #088-2671325 #089-9518557 #063-6619951.


 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่