ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564


27 กรกฎาคม 2564 42
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล นางบุษบา สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง นางสาวปริศนา ธาติ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่