ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ


27 กรกฎาคม 2564 39
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ “การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินเจ้าหน้าที่ และให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งในเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง


  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่