ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


27 กรกฎาคม 2564 73
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวปริศนา ธาติ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ป้องกันฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่