ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้อมูลบริการ > ท่องเที่ยวเชียงใหม่

ลานกีฬาที่ให้บริการภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่


02 กรกฎาคม 2564 834
รายชื่อชมรมที่ให้บริการภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
1. ฟุตบอล-ฟุตซอล   ติดต่อเบอร์โทร 053-219181
2. เทนนิส   ติดต่อเบอร์โทร 094-6360280
3. เทเบิลเทนนิส   ติดต่อเบอร์โทร 086-9200434
4. บาสเกตบอล   ติดต่อเบอร์โทร 088-4129083
5. วอลเลย์บอล   ติดต่อเบอร์โทร 085-0417994
6. หมากกระดาน   ติดต่อเบอร์โทร 064-9273736
7. ไทเก๊ก   ติดต่อเบอร์โทร 053-219181
8. BMX-สเก๊ตบอร์ด   ติดต่อเบอร์โทร 089-6311520
9. แบดมินตัน   ติดต่อเบอร์โทร 081-5955935
10. ยิงปืน   ติดต่อเบอร์โทร 053-215098
11. โยคะ   ติดต่อเบอร์โทร 082-8883143
12. แอโรบิค   ติดต่อเบอร์โทร 053-219181
13. เปตอง   ติดต่อเบอร์โทร 083-9499219
11. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่   ติดต่อเบอร์โทร 053-213269
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่