ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > กำหนดการ/รายละเอียดกิจกรรม


เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสืบสาน 
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567” 

ระหว่างวันที่ 7 - 17 เมษายน 2567

ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ เทศบาลนครเชียงใหม่
https://www.facebook.com/cmmayor
 

 
 

วิดีโอ

 

บรรยากาศพิธีแถลงข่าวการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2567
 

ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวด


การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์เชียงใหม่

การประกวดเจดีย์ทราย

การประกวดประดิษฐ์ตุงล้านนา

การประกวดเครื่องสักการะล้านนา

การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง
 

บทความเกี่ยวกับงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักการศึกษา 
อาคาร 6 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 

Facebook : ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057377112565

Facebook : สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
https://www.facebook.com/cmmayor.edu
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่