ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ประวัติความเป็นมา

ถนนคนเดินเชียงใหม่

 

 
ประวัติความเป็นมา
                       ถนนคนเดินเป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการกำหนดใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งในหลายประเทศได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยงต่างชาติจะต้องแวะมาเยี่ยมเยือน ถนนคนเดินในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่ถนนสีลม เป็นต้นแบบของ "โครงการถนนคนเดินในประเทศไทย" เป็นเวลา 7 สัปดาห์ จากการตอบรับถนนคนเดินที่สีลม ทำให้รัฐบาลเห็นว่ารูปแบบกิจกรรม "ถนนคนเดิน" นอกเหนือจากจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ในภูมิภาค ดังเช่น จังหวัดเชียงใหม่ ยังสามารถปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมใน "ถนนคนเดิน" ให้สอดรับกับความต้องการท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับคนในเมืองใหญ่นั้นๆ ระยะแรก กิจกรรมถูกกำหนดให้จัดทุกๆ วันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2545 รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยใช้ชื่อว่า "10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ท่าแพ" ดำเนินการโดยบริษัทเจ เอส แอล หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2545 เวลา 13.00 - 22.00 น. ต่อมา เทศบาลฯ จะทำการย้ายสายสาธารณูปโภคบนถนนท่าแพลงใต้ดิน จึงได้ย้ายการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจากถนนท่าแพ ไปจัดที่ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมา ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร และจัดกิจกรรมการแสดง บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และได้เปลี่ยนเวลาเป็น 15.00 - 22.00 น. เพื่อความเหมาะสม

ข้อมูลทั่วไป
                      ถนนคนเดินเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เทศบาลเชียงใหม่จะปิดถนนส่วนหนึ่งในเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านนำสินค้าหัตถกรรมมาวางขายกันบนถนน ถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่มีหลายแห่ง ส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร และสินค้าพื้นเมืองถนนคนเดินวันเสาร์ (ถนนคนเดินวัวลาย) อยู่ที่ถนนวัวลาย ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนวัวลาย จึงมีขนาดเล็กกว่าถนนคนเดินท่าแพ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทำ เครื่องเงิน ซึ่งทั้งผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องเงิน นอกจากนี้ยังมีสินค้า พื้นเมืองมากมายให้ เลือกสรรถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ถนนคนเดินท่าแพ)อยู่บนถนนราชดำเนินและถนนพระปกเกล้า ซึ่งตัดกันเป็นรูปกากบาทอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ ที่มีคูเมืองล้อมรอบ เริ่มจากประตูท่าแพต่อไปยังถนนราชดำเนิน (อยู่หลังประตูท่าแพ) ยาวไปถึงวัดพระสิงห์ ระหว่างทางจะมีถนนพระปกเกล้าตัดเป็นรูปกากบาทบริเวณสี่แยกกลางเวียง เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุด ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ถนนคนเดินที่นี่เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกสรรมากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าพื้นเมือง จำพวกเครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ หรือจะเป็นสินค้าแฟชั่นก็มีให้เห็นอยู่โดยทั่วไป รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว/น้ำยา ของทานเล่น โรตี ฯลฯ ระหว่างทางยังมีวัดที่อยู่ในบริเวณถนนคนเดินให้แวะชม ได้แก่ วัดพันอ้น วัดสำเภา วัดพันเตา วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงค์ และวัดอื่นๆ ภายในวัดจะประดับประดาไฟสวยงาม และจัดให้มีการขายของในบริเวณวัดได้ นอกจากนี้ถนนคนเดินตามทางจะมีซุ้มนวดแผนโบราณ ซุ้มรับวาดภาพเหมือน การแสดงดนตรีสด การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงเปิดหมวดต่างๆ เช่น หุ่นนิ่ง เป็นต้น

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ
                      ถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่ถนนราชดำเนินเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าให้เลือกมากมาย บางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก บางร้านก็ทำกับมือให้เห็นกันสดๆ ระหว่างทางจะมีวัดให้ได้แวะเข้าไปไหว้พระและชื่นชมความงามของวัด นอกจากนี้ยังจะได้ชมการแสดงสดต่างๆ ตามรายทาง ซึ่งเป็นสีสันที่หาดูได้ยาก ส่วนบรรยากาศของถนนคนเดินวัวลายมิได้แตกต่างจากถนนราชดำเนินมากนัก แต่เสน่ห์อยู่ที่ถนนมีเอกลักษณ์ทางด้านเครื่องเงิน การตีเงิน และเป็นที่ตั้งของชุมชนดั้งเดิมที่ผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ เหมาะสำหรับเด็ก, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คู่รัก, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม, เที่ยวเป็นคู่ กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว เดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกต่างๆ
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่