ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ

- หน่วยงานที่แยกออกจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
    สำนักงานแขวงนครพิงค์
ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างม่อยทั้งหมด ต.ป่าตันทั้งหมด ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน โทร. 053-259036 
    สำนักงานแขวงศรีวิชัย
ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนช้างเผือก ซ.4 ต. ศรีภูมิ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างเผือกบางส่วน ต.สุเทพบางส่วน ต.พระสิงห์บางส่วน ต.ศรีภูมิบางส่วน และต.ช้างเผือกบางส่วน โทร. 053-259189 
    สำนักงานแขวงกาวิละ
ตั้งอยู่ที่ 171 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าสะต๋อยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ฟ้าฮ่ามบางส่วน ต.หนองหอยบางส่วน ต.หนองป่าครั่งบางส่วน ต.ท่าศาลาบางส่วน ต.วัดเกตทั้งหมด โทร.053-259556 
    สำนักงานแขวงเม็งราย
ตั้งอยู่ที่ 64 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขช้างคลาน รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างคลานทั้งหมด ต. ป่าแดดทั้งหมด ต. หายยาทั้งหมด และ ต. พระสิงห์บางส่วน โทร.053-273708 
Fax : 053-449062 
    โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ ถนนวิชยานนท์ ต . ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โทร. 233215-9 
    งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
ตั้งอยู่ที่ ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-259519 
    งานแพทย์แผนไทย
ตั้งอยู่ที่ ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-259439 
    งานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาล
ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-282380 
    สถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ มี 5 แห่ง คือ 
     1.         สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 (ท่าแพ)
ตั้งอยู่เลขที่ 8/10 ถนนท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053-234-612
     2.         สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 (ช้างเผือก)
ตั้งอยู่เลขที่ 108-112 ถนนสนามกีฬา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053-326-092
     3.         สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 (ประตูเชียงใหม่)
ตั้งอยู่เลขที่ 25/2 ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053-276-944
     4.         
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 4
ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
เบอร์โทรศัพท์ 053-326-092 

     5.         สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5
ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
    สถานีดับเพลิง มี 6 แห่ง คือ 
     1.         สถานีดับเพลิงเทศบาล (นครพิงค์)
ตั้งอยู่ที่ ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย โทร.053-259199
     2.         สถานีดับเพลิงสันป่าข่อย (อินทนนท์)
ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ โทร.053-259584
     3.         สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ (สุเทพ)
ตั้งอยู่ที่ ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ โทร.053-259438
     4.         สถานีดับเพลิงศรีวิชัย (เอราวัณ)
ตั้งอยู่ที่ ถนนช้างเผือก ซ.3 ต.ศรีภูมิ โทร.053-259518
     5.         สถานีดับเพลิงบ้านเด่น
ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน โทร.053-259577
     6.         สถานีดับเพลิงกู้ภัยพิเศษ
ตั้งอยู่ที่ ถนนวังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย โทร.053-259353
    สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ 135 ถนนไปรษณีย์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โทร.(053) 252557 , (053) 245032 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่