ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่

 
  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
cm mayor61-1
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ 
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  หมายเลขติดต่อ 053-259000
  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
DSC 9116
นายสุนทร ยามศิรินายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม 
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000หมายเลขติดต่อ 053-259000
  
 cm-submayor4 nopic
 พลโทภาณุ โรจนวสุ-
         รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่    รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 
  
 

  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
 submayor2-asaneesubmayor2-paisan 
 นาย อัศนี บูรณุปกรณ์นาย ไพศาล  สุรธรรมวิทย์ 
 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
หมายเลขติดต่อ 053-259000หมายเลขติดต่อ 053-259000 
 
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 nopicsubmayor3-pilinsubmayor3-supapon
 - นาง ไพลิน เขื่อนทานาง สุภาพร แสนสุข
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
 

 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่