ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ตราสัญลักษณ์

  

ประวัติดวงตราเทศบาล

         
      เทศบาลนครเชียงใหม่ มีดวงตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปุยเมฆ พญานาค รวงข้าวและลายดอกประจำยาม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
      

พระบรมธาตุดอยสุเทพ

          
เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ เคารพสักการะของพระพุทธศาสนิกชน โดยทั่วไปทั่วทั้งประเทศ แสดงถึงการเป็นศูนย์  กลางทางพุทธศาสนาในภาคเหนือที่เปล่ง รัศมีรุ่งเรืองมาทุกยุคทุกสมัย
      
 

ปุยเมฆ

          
แสดงถึงบรรยากาศของเชียงใหม่ ที่มีความชุ่มฉ่ำเย็นสบายน่าอยู่ตลอดทั้งปี
      

พญานาค

         
     ตามประวัติเป็นผู้ให้น้ำ เชียงใหม่เป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย โดยเฉพาะแม่น้ำปิงที่หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่และ จังหวัด ใกล้เคียง เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของภาคเหนือ
 

รวงข้าว

          หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ซึ่งมิได้หมายถึงเฉพาะแต่เป็นเพียงอู่ข้าวอู่น้ำเท่านั้น ยังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสีงอื่นๆ อีกมากมาย 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่