ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

เทศบาลนครเชียงใหม่ ของประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการประกาศบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องสุด (ภ.ด.ส 4) ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ ของประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการประกาศบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องสุด (ภ.ด.ส 4) ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
02 เมษายน 2563
3
ล่าสุด
เทศบาลนครเชียงใหม่ ของประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการประกาศบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องสุด (ภ.ด.ส 4) ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ ของประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการประกาศบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องสุด (ภ.ด.ส 4) ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
02 เมษายน 2563
2
ล่าสุด

ข่าวกิจกรรม

1 of 17
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - คู่มือประชาชนคลังความรู้/กฎหมาย   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่