โปรแกรมป้องกันไวรัสของเทศบาลนครเชียงใหม่


โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์แบบ 32 bit

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด 


โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์แบบ 64 bit

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด 

โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการลินุกส์แบบ 32 bit

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด 

 

โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการลินุกส์แบบ 32 bit

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด 

โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด