สถานธนานุบาล

    สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

map P-shop5

สามารถสแกน QR Code หรือกดลิงค์เพื่อเข้าสู่แผนที่

 สถานธนานุบาล1

 

 สถานธนานุบาล2

 

สถานธนานุบาล3

 

สถานธนานุบาล4

 

สถานธนานุบาล5

 

 

ทรัพย์สินที่รับจำนำได้
ได้แก่ ทองคำ / นาก / เพชร-พลอย / เงิน / นาฬิกา / เครื่องใช้ไฟฟ้า

ทรัพย์สินที่รับจำนำไม่ได้
ได้แก่ - ทรัพย์สินที่มีทะเบียน เช่น อาวุธปืน / รถจักรยานยนต์ / รถยนต์
- ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย
เงินต้นไม่เกิน 500 บาท ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
เงินต้นไม่เกิน 3,000 บาท ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
เงินต้นไม่เกิน 50,000 บาท แบ่งเป็น 2 ช่วง
คือ 2,000 บาท ร้อยละ 2.00 ต่อเดือน
ส่วนที่เกิน 2,000 บาท คิดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
จำหน่ายในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน

วันหยุด
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 08.00 น.- 16.00 น.)
หยุด วันเสาร์-อาทิตย์
วันสำคัญทางพุทธศาสนา และหยุดตามประกาศของสำนักงาน จ.ส.ท

หากว่าท่านต้องการใช้บริการ เชิญปรึกษาได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ (ในเวลาราชการ)