วิธีการการติดต่อประสานร้องเรียนกับเทศบาลนครเชียงใหม่(สายด่วน 053-259002)

Link to this post 22 Jun 17

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามารับเอกสารคำร้องได้ที่

เคาน์เตอร์ศูนย์บริการประชาชน ณ อาคาร 5 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ในวันและเวลาราชการ

(จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 053-259002-5 และ 053-259234 ในวันและเวลาราชการ