ปัญหาด้านการจราจรจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Link to this post 01 Aug 13

ชาว ชม. มีปัญหาเกี่ยวกับการจราจรเพราะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากไม่เคารพในกฎจราจร. เดินบนท้องถนนขวักไขว่. ปั่นจักรยาน. และขับมอเตอร์ไชด์บนท้องถนนวุ่นวายไปหมด. อยากจอดก็จอด. อยากไปก็ไป. อยากถ่ายรูปตรงไหน. กลางถนนก็ถ่าย. ท่านเป็นนักท่องเที่ยวเมื่อมาแล้วต้องเคารพในกรอบของกฎหมายในเมืองไทย. ผู้ใหญ่มี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีวิธีการควบคุม. ไม่ใช่ว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยว. เราเป็นเจ้าของบ้านต้องยอมต้อนรับ. ฃึ่งมันเกินกรอบของบ้านเมือง.อย่าพูดว่าเขานำรายได้มาสู่. ชม. นำมาได้. แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎและกติกาค่ะ

Link to this post 06 Aug 13

ขอบพระคุณที่แจ้งเข้ามาครับ

ทางเทศบาลจะได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หามาตรการเพื่อแก้ไขต่อไปครับ