ฝนตก เมืองเชียงใหม่ น้ำท่วมขัง ระบายไม่ทันหลายแห่ง

Link to this post 07 Aug 13

วันที่ 7 ส.ค. 2556

เทศบาลฯ กำลังเร่งระบายอยู่

ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ ใกล้กาดก้อม

ถนนราชภาคินัยต.พระสิงห์

ถนนวัวลาย

เส้นทางสี่แยกกาดกลางเวียงยาวไปจนถึงประตูท่าแพ

ยังมีอีกหลายซึ่งแห่งสามารถตามไปดูได้ที่ http://www.cm108.com/bbb/index.php?act=ST&f=2&t=419 พร้อมภาพประกอบ

วอนทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยปรับปรุงด้านระบบระบายน้ำด้วยครับ

Link to this post 04 Sep 13

ต้อง ขออภัยที่เข้ามาตอบช้านะครับ

ในเรื่องน้ำท่วมขังนั้น หากฝนตกหนัก การระบายน้ำจะใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมง ซึ่ง หากเลยเวลาดังกล่าวแล้ว ระดับน้ำยังไม่ลด หรือมีการท่วมขังอยู่ ท่านสามารถแจ้งกับทางสำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ดำเนินการจัดการแก้ไขได้ครับ