งานพัสดุ

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 

 

 

 

 


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔