ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล

 

  ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่

  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
majortuh1
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
นายสุนทร ยามศิริ  นายชาตรี เชื้อมโนชาญ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
 DSC 9116 cm-submayor4 
 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม พลโทภาณุ โรจนวสุ
         รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่     รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
 submayor2-asanee submayor2-paisan  
 นาย อัศนี บูรณุปรกณ์  นาย ไพศาล  สุรธรรมวิทย์
 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 
 sompetch submayor3-sutat submayor3-supapon
 นายสมเพชร วัฒนะทรัพย์  นาย สุทัศน์ ศรีล้อม นาง สุภาพร แสนสุข
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี