ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล

 

  วิสัยทัศน์เทศบาลนครเชียงใหม่

 

 

  ยุทธศาสตร์เทศบาลนครเชียงใหม่


ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558)

 


[คลิกที่ปกหนังสือเพื่อเปิดอ่าน]