auction

ข่าวประกาศราคากลาง

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 67 รายการ

 ประกาศราคากลาง จ้างติดม่านบังแสง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 129,888.90บาท งานธุรการ แขวงนครพิงค์

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (492,000)

ประกาศราคากลาง จ้างว่อมแซมหลังคาโรงงานกำจัดขยะติดเชื้อ รหัสครุภัณฑ์ 123-45-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล


 

ซ่อมแซมน้ำพุคูเมือง จำนวน 34 จุด