activity

กิจกรรมสำคัญ

 

 

เชิญร่วมงานมหกรรมดอกไม้ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ภายใต้แนวคิด

"สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์" โดยขบวนแห่รถบุปผชาติจะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป บริเวณสะพานนวรัฐ

   
50699305 1198654420300332 6661581060205182976 n    

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบและเยือนเทศบาลนครเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.#เทศบาลนครเชียงใหม่    
50247582 1196624997169941 5014110435289333760 n51020968 1198675580298216 4459343403884216320 n50277550 1198675666964874 1804039835170635776 n    

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้ง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยในที่ประชุมมีการเสนอแผนศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และปรึกษาหารือในการเตรียมจัดงานเติมรักให้อากาศ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.#เทศบาลนครเชียงใหม่    
50247582 1196624997169941 5014110435289333760 n 150468897 1196625043836603 7000044282929217536 n50480670 1196625307169910 4135199348721975296 n    

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวอวยพร นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.
49794526 1185811874917920 3414719873308164096 n49472297 1185812008251240 534523149732020224 n49110927 1185812038251237 860355676797403136 n
49181261 1185811798251261 4857955839702466560 n49178085 1185812104917897 394498518573645824 n49210658 1185811811584593 2171299014023053312 n

 


นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวคำอวยพรและนับถอยหลังพร้อมตัวแทนหน่วยงานต่างๆ นักท่องเที่ยว และประชาชนที่มาร่วมในงานเคาท์ดาวน์เชียงใหม่ 2019 โดยภายในงานมีกิจกรรมซุ้มเล่นเกมชิงรางวัล การส่งไปรษณียบัตรส่งความสุขให้แก่คนที่คุณรัก การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงคอนเสิร์ตของ
วงนกแล ไก่ พรรณิภา และมาลีวัลย์ เจมีน่า เจ้าของบทเพลง "สงสารกันหน่อย” ที่มาขับกล่อมเสียงเพลงท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น การตกแต่งไฟฟ้าประดับต้นคริสมาสต์ และรูปสัตว์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านงดนำและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในบริเวณสถานที่จัดงาน เพื่อให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง
#เทศบาลนครเชียงใหม่#เชียงใหม่เคาท์ดาวน์2019

49145165 1184959671669807 7885997578263724032 n49637467 1184959905003117 2746889481398255616 n49242141 1184959878336453 2374798030546141184 n
49147986 1184960098336431 4650273855745556480 n49550314 1184960171669757 3533283871443386368 n49629767 1184960068336434 134972791840571392 n

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางไพลิน เขื่อนทา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นางฑิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษากับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48422286 1174337742732000 8906806382766850048 n48374663 1174337752731999 1664214151192379392 n48374854 1174337862731988 5829434943356272640 n
48375351 1174337819398659 7834769755272642560 n48389494 1174337812731993 7377205809530273792 n48372513 1174337859398655 3683903796078968832 n
#ภาคีเครือข่ายดึงเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและป้องกันโรคเอดส์
☆☆เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลกและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ซึ่งจากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ของสำนักระบาดวิทยาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของการเกิดโรคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย จึงเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้งในปัจจุบันเยาวชนมีค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ส่วนใหญ่เพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ส่งผลให้เยาวชนติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น 
เทศบาลฯ จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม"รณรงค์วันเอดส์โลก” ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้เยาวชนให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพทางเพศและพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสำพันธ์ มากยิ่งขึ้น โดยมีภายในงานเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน ได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจากมูลนิธิเอ็มพลัส และการแสดงวงดนตรีจากชมรม To Be Number One ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร. #เทศบาลนครเชียงใหม่
   
48371069 1171208926378215 8519428344444354560 n48384799 1171208966378211 8037375165195091968 n48364280 1171209473044827 2055751010642558976 n    

 

#พิธีปิดการแข่งขัน#นครเชียงใหม่เกมส์
☆☆เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนครเชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 240 แห่ง และมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามากกว่า 15,000 คน ร่วมแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ซึ่งตลอดการแข่งขัน นักกีฬาเคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีมิตรภาพระหว่างกัน ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร้านค้า ชมรม สมาคมต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ร่วมจัดงานดังกล่าว ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันมีความประทับใจในมิตรไมตรีที่มอบให้ตลอดการแข่งขัน การแสดงภายในพิธีปิดมีการแสดงชุด "เชียงใหม่เมืองงาม" "บั่นกลองมโหรี เกริกก้องเกรียงไกร" "มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา รวมสายใยสู่มิตรไมตรี" และพิธีรับมอบธงให้แก่เทศบาลนครระยองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีต่อไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
   
48221791 1169603166538791 3284531619200761856 n48277864 1169603233205451 2349277266153832448 n48064268 1169603259872115 6564439598733197312 n    
47579987 1169603493205425 7561251665039327232 n48358878 1169604093205365 8811203352810487808 n48195693 1169603933205381 3769101060874960896 n    
มื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการระดมความคิดเห็นการจัดทำทบทวนแผนชุมชนในเขตเทศบาลฯ และนางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน ซึ่งการสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำทบทวนแผนชุมชน จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ชาวชุมชน มีการจัดทำทบทวนแผนชุมชน ในเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการและประโยชน์ของชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมเมอร์เคียว .#เทศบาลนครเชียงใหม่    
48374976 1168559463309828 1128032461184303104 n48156137 1168559499976491 3481979267321954304 n47580230 1168559983309776 6296787965674782720 n    
47575249 1168559913309783 7833448022036971520 n47681831 1168559813309793 2544156536716918784 n47681986 1168559709976470 6997791293409591296 n    

#เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครเชียงใหม่เกมส์” อย่างยิ่งใหญ่ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า 247 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
----วันที่ 2 ธันวาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 “นครเชียงใหม่เกมส์” โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน มอบสูจิบัตรการแข่งขันให้แก่ประธานในพิธี การมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน การแสดงใน พิธีเปิดงานประกอบด้วย การแสดงเล่าเรื่องราวของนครเชียงใหม่ การฟ้อนเล็บ โดยมีศิลปินล้านนา คุณอ้อม รัตนัง ขับร้องเพลง และวงดุริยางค์โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา นำขบวนนักกีฬากว่า 247 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าสู่สนามในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนามการแข่งขัน และปิดท้ายด้วยชุดโอ้ละหนอเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น
สำหรับ การแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา , ฟุตบอลชาย , หญิง , ฟุตซอล , วอลเลย์บอลในร่ม , วอลเลย์บอลชายหาด , เซปักตะกร้อ , เปตอง , แบดมินตัน , เทเบิลเทนนิส , หมากรุกไทย และหมากฮอสไทย โดยมีนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนกว่า 15,000 คน จากกว่า 247 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมการแข่งขัน “นครเชียงใหม่เกมส์”
   
47120430 1164212437077864 284323356071690240 n47297810 1164211903744584 1742437883748286464 n47356118 1164212153744559 5640194939083030528 n    

47224417 1164211127077995 5141875378654019584 n47268214 1164211733744601 5128783910313918464 n47314103 1164211570411284 5173502723252813824 n

   

47229056 1164217973743977 8864790590315823104 n47326359 1164217387077369 3946265159005110272 n47285152 1164217920410649 2135263993596477440 n

47504628 1164217517077356 6358497510322864128 n47369630 1164211717077936 4353984338535120896 n47323840 1164211697077938 2872313573097340928 n

 

 

 

 

 

 

 

 

#เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจสนามการแข่งขัน พร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ครั้งที่ 36 "นครเชียงใหม่เกมส์"
--- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมของสนามแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "นครเชียงใหม่เกมส์ "ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 นี้ โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค พร้อม เจ้าหน้าที่นำตรวจสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ที่จะใช้ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้ตรวจสภาพสนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียมที่ใช้แข่งขันฟุตบอล สนามเทเบิลเทนนิส และสนามวอลเลย์บอลในร่ม พร้อมมีการซ้อมวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา 
--- หลังจากนั้น นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจของและประชาสัมพันธ์ (Press center) เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน พร้อมเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ Press Center “นครเชียงใหม่เกมส์” ที่ชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และได้นำหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน คือ เอื้องคำ และ เอื้องขวัญ มาเปิดตัวแก่สื่อมวลชน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ.ศูนย์ประมวลการแข่งขันและประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 5 #เทศบาลนครเชียงใหม่

46886274 1160193337479774 4607526557349576704 n46777065 1160193274146447 758442004148387840 n
46770971 1160193077479800 1066580193667186688 n47061429 1160193010813140 1700916192924925952 n

☆☆ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ดังนี้

ผลรางวัลประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่
ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561
**********************************
#รางวัลกระทงยอดเยี่ยม ขบวนที่ 10 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินรางวัล 90,000 บาท
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ (ไม่ระบุเส้นทาง) 2 ที่นั่ง จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
#รางวัลชนะเลิศ ขบวนที่ 11 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา เงินรางวัล 80,000 บาท

และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ (ไม่ระบุเส้นทาง) 2 ที่นั่งจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนที่ 12
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เงินรางวัล 70,000 บาท

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ (ไม่ระบุเส้นทาง) 2 ที่นั่งจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนที่ 17
หน่วยงาน ห้างเทสโก้โลตัส จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
เงินรางวัล 60,000 บาทและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ (ไม่ระบุเส้นทาง) 2 ที่นั่ง
จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
#รางวัลชมเชย ขบวนที่ 9 
หน่วยงาน กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 13
หน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 14
หน่วยงาน โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 15
หน่วยงาน กลุ่มเยาวชนอำเภอเมือง
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 16
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ล้านนา
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 18
หน่วยงาน สล่าล้านนา
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 19
หน่วยงาน มูลนิธิรักษ์ไทย
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 20
หน่วยงาน คณะกรรมการชมรมบัณฑิต มสธ. เชียงใหม่
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 21
หน่วยงาน สมาคมชาติพันธุ์เชียงใหม่
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 22
หน่วยงาน กลุ่มชาติพันธุ์
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 23
หน่วยงาน ร้านเฮือน ณ เชียงใหม่
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 24
หน่วยงาน XC คลินิค
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร #เทศบาลนครเชียงใหม่

46623855 1158244801007961 6278813252663115776 n46837540 1158245044341270 7615975106078048256 n46893565 1158244991007942 3027304962691432448 n
46622825 1158244814341293 6273453992471166976 n46514271 1158244934341281 5318205252401364992 n46518769 1158245187674589 7932236680776384512 n

46672624 1158246691007772 4453251344962158592 n46514253 1158248054340969 1599617237470150656 n46519494 1158245261007915 1024109620014088192 n

 


#ตรวจแพสำหรับใช้ลอยกระทงหน้าสำนักงานเทศบาลฯ มั่นใจแข็งแรง ปลอดภัย ติดป้ายแจ้งเตือน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอุปกรณ์ไว้ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน
--- เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนตรวจความแข็งแรงของแพไม้ไผ่ริมแม่น้ำปิงที่จะใช้เป็นสถานที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ลอยกระทง ในช่วงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยได้มีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการรับน้ำหนัก และติดตั้งห่วงยางไว้สำหรับช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนั้นทางเทศบาลฯ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือตลอดการจัดงานยี่เป็งเชียงใหม่ ณ ริมแม่น้ำปิง ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯ
#เทศบาลนครเชียงใหม่

46435959 1155161314649643 5065450064869064704 n46501709 1155161514649623 1930648659238584320 n
46454499 1155161674649607 3259090526451793920 n46498162 1155161787982929 3774860848242098176 n
#ตรวจร้านจำหน่ายประทัด และขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยวระมัดระวังในการเล่นประทัดในช่วงการจัดงานลอยกระทง
☆☆ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ศรีประสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ร่วมออกตรวจร้านขายประทัด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ตลอดจนนักท่องเที่ยว และเป็นอีกหนึ่งมาตรการความปลอดภัยช่วงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยเข้าตรวจร้านน้องก้อยดอกไม้ไฟย่านถนนสิทธิวงค์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และได้นำประทัดที่จำหน่ายในร้านมาทดลองจุด เพื่อทดสอบว่าไม่มีอันตราย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนชาวเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวระมัดระวังในการเล่นประทัด นอกจากนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สภ.เมืองเชียงใหม่ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราการจำหน่ายสินค้าตลอดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่อีกด้วย
#เทศบาลนครเชียงใหม่
46497992 1155140124651762 4094640538026770432 n46491748 1155140341318407 3184058083445833728 n
46450992 1155140284651746 893794501162696704 n46445124 1155140247985083 7725601663817351168 n
#ประชุมร่างแผนพัฒนาเทศบาลฯ
☆☆เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่และประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลฯ (พ.ศ.2561-2564) โดยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ #เทศบาลนครเชียงใหม่
46480544 1155138074651967 5911105696404865024 n46522533 1155138151318626 5326989139126517760 n46459162 1155138401318601 1636298143668633600 n
46463349 1155138301318611 1449918295556751360 n46482785 1155138477985260 4815612843757928448 n46453157 1155138527985255 7052640491090739200 n
#ออกรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกตลาดสดยามเช้า แจกถุงผ้า รณรงค์จ่ายตลาดใช้ตะกร้าใส่ของ สร้างจิตสำนึกถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
☆☆วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุริยัน มณีวรรณ์ ผู้จัดการตลาดประตูเชียงใหม่ ประธานชมรมตลาดสดน่าซื้อ เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” เพื่องดการใช้โฟม ลดการใช้พลาสติก ลดปริมาณขยะ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงมาร์ชชิ่งความดี จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง การแจกถุงผ้า และการเดินรณรงค์เพื่อให้ผู้ค้าและผู้จับจ่ายสินค้าตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโฟมและพลาสติก ณ ตลาดประตูเชียงใหม่ #สำนักการสาธารณสุขฯ#เชียงใหม่ต้องการคุณ
22246375385 1153082938190814 8085968798844190720 n
46431661 1153082798190828 2526451723745099776 n46417560 1153083118190796 485121302022062080 n

#การประชุมพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ผ่านการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน
46305288 587202078406470 6043659283491454976 n


 

#งานแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา “นครเชียงใหม่เกมส์”
☆☆ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ "นครเชียงใหม่เกมส์" โดยมีนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู ประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และนายวิชาญ จองรัตนวนิช ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
--- การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย "นครเชียงใหม่เกมส์" ในครั้งนี้ ใช้หมีแพนด้าเป็นมาสคอตหรือสัตว์นำโชคในการแข่งขันชื่อ เอื้องคำ และเอื้องขวัญ เพราะหมีแพนด้าเป็นฑูตสันถวไมตรีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระดับประเทศของไทยและจีน จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ การนำเอาหมีแพนด้ามาใส่ชุดชาวไทยภูเขาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่ที่พร้อมจะให้การต้อนรับเหล่าทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศที่จะมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับสัญลักษณ์การแข่งขันใช้ “พระบรมธาตุดอยสุเทพ” ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเชียงใหม่ “ตุง” หมายถึงความเป็นสิริมงคลซึ่งเวลาปัดปลิวยามต้องลมเสมือนเป็นการสลัดสิ่งชั่วร้ายหรือนำความโชคดีเข้ามาสู่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ส่วน “ร่ม” สื่อถึงการมีน้ำใจโอบอ้อมอารีที่จะคอยให้การต้อนรับเหล่าบรรดานักกีฬาจากทั่วประเทศ 
-- การแข่งขันกีฬา กำหนดไว้ทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอลชาย/หญิง ฟุตซอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตระกร้อ เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากรุกไทย หมากฮอสไทย โดยเทศบาลฯ กำหนดจัดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และพิธีปิดในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
-- เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 15,000 คน ด้วยมิตรไมตรีแสดงออกถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน.#เทศบาลนครเชียงใหม่
 
46176169 1151750351657406 7363270637814546432 n46192574 1151750711657370 6805822090822811648 n 146140027 1151751251657316 7264431285576138752 n  
46136839 1151751191657322 7635587365565628416 n46289317 1151751074990667 4545723378119475200 n46095504 1151750938324014 2554133634076377088 n  

 

 

 
#เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดซ้อมแผนเสมือนจริง เพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงการจัดงานยี่เป็งและงานกีฬาอปท. ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
☆☆นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการดับเพลิงที่เกิดจากวัตถุไวไฟ ประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมฝึกซ้อม เพื่อบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆทั้งแผ่นดินไหว อาคารถล่ม เพลิงไหม้จากก๊าซ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งและการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ระหว่สงวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะมีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานดังกล่าว โดยมีจำลองเหตุการณ์การข่มขู่ด้วยการจุดเผารถบรรทุกพลุ ดอกไม้ไฟ รถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งรถเมล์ของนักท่องเที่ยวติดอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะเข้าไปช่วยเหลือเละทำการดับเพลิง ณ ข่วงประตูท่าแพ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 25621.#เทศบาลนครเชียงใหม่
46086787 1151059618393146 882075274873667584 n46112802 1151060005059774 5411903009095417856 n46068220 1151059631726478 7300413155782426624 n
46161806 1151059655059809 1554011204546985984 n46095497 1151059951726446 7656709825748795392 n46084365 1151059978393110 8609436406403563520 n
 
  #ยี่เป็งปีนี้ แป๋งกระทงจาก https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png?_nc_eui2=AeEJsY7AkM4h3lvV6epS9i9qH61mBGt0j8qOIt1owBK-lkOoYH4I_dKodPeqk63x4U0EjPC5fc8VyP8K-4J47nbCT_bX9UzACzro2i4k72hO8Q"); background-size: contain; background-repeat: no-repeat;">✔วัสดุจากธรรมชาติ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/274c.png?_nc_eui2=AeGlWY3hdJqtWJ_f-YZdCMWiTt9AcT1xVORr77ze8GlqqdS8vA1xaSrsbdlqz1kCF3ceUklonNdVC_w3sF6SI6XZhSop3HgmMmXMSrEbYWfSmw"); background-size: contain; background-repeat: no-repeat;">❌โฟม เน้อเจ้า เพื่อเมืองเชียงใหม่ของเฮา #เชียงใหม่ต้องการคุณ
 45864729 1149986748500433 5086943361118502912 n45726709 1149986775167097 8429756879072133120 n
 


#เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ 8 หน่วยงานจัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2561 เน้นศิลปวัฒนธรรม ปลอดภัย ลดขยะ และส่งเสริมเยาวชนท้องถิ่นสืบทอดประเพณี 
--- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 และพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ 8 หน่วยงาน (จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือ 
--- ซึ่งงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเชียงใหม่ ฮ่วมแฮงฮ่วมใจลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์" ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ภายในมีกิจกรรม จะประกอบด้วยประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ จำนวน 7 จุด ได้แก่ ข่วงประท่าแพ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ประตูสวนดอก ประตูเชียงใหม่ ประตูช้างเผือก แจ่งศรีภูมิ แจ่งกู่เฮือง กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง ฟ้อนบูชาผางปะติ๊ด จำนวน 500 คน ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือจากชาวเชียงใหม่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ปฏิบัติตามกฎหมาย และร่วมกันลดขยะตามนโยบายจังหวัดสะอาด ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ #เทศบาลนครเชียงใหม่
45863277 1149982718500836 4900982508541181952 n45939313 1149982761834165 6133163133469982720 n45959538 1149982645167510 5095570172299706368 n

45898394 1149983158500792 6100160153795952640 n45926935 1149982951834146 3586919959906746368 n46096188 1149982608500847 2629877426745769984 n

 

ประชาสัมพันธ์.. การยื่นขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2561
45292635 2435565116670438 995649693537009664 n
 45340096 2435565173337099 7690694553342312448 n

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เก็บกิ่งไม้และเศษขยะที่ติดค้างตอสะพานทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สะพาน ร.9 สะพานนครพิงค์

สะพานจันทร์สม และสะพานนวรัฐ เพื่อจัดเตรียมงานยี่เป็งเชียงใหม่ที่จะมาถึง เมื้อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 #ดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่

 
45717320 1148456658653442 8742723715638231040 n45763754 1148456575320117 5930063965517250560 n  
 45767210 1148456605320114 8919871132115402752 n45915506 1148456635320111 595751662337916928 n  
 cats123cats456  

#ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
> นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 #เทศบาลนครเชียงใหม่

 

 
45555183 1147316128767495 1376235743592054784 n45498112 1147316268767481 7310097516760924160 n  
45619153 1147316142100827 5073005814285860864 n45640729 1147316148767493 404746478045626368 n45493701 1147316252100816 8826195777970765824 n  
คณะสโมสรโรตารีโคโชกุ ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมด้านการศึกษา มอบทุน 66 ทุนแก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
>>นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานต้อนรับคณะสโมสรโรตารีโคโชกุ ประเทศญี่ปุ่น ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 66 ทุน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 #เทศบาลนครเชียงใหม่
 

45638659 1147334718765636 3821181099866849280 n45659957 1147334195432355 8783561042077679616 n45537050 1147334208765687 5823127942795886592 n45536239 1147334418765666 1314664045919338496 n45524619 1147334525432322 6944028945792630784 n45638659 1147334718765636 3821181099866849280 n

 
   

ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานแถลงข่าว "นครเชียงใหม่เกมส์"
>> นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ" นครเชียงใหม่เกมส์" ซึ่งกำหนดจัดแถลงข่าวขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ โดยมีนายสุรพล บุบผา รอปลัดเทศบาล ฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักการศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 #เทศบาลนครเชียงใหม่
 
45505006 1147317792100662 5832572558699921408 n45519675 1147317808767327 2110585983392022528 n45521450 1147317912100650 8211002220318031872 n

 

 

45577817 1147317678767340 4846223384914165760 n45639784 1147317698767338 514203113993797632 n45539916 1147317822100659 7892145716573765632 n  

☆นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2561 โดยมีนางสุภาพร แสนสุข ที่ปรึกษานายกฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61  
43595989 1139373192895122 8541249986648604672 n44716221 1139373809561727 2701922213191221248 n44790434 1139373089561799 7710731486311219200 n  
44754002 1139373356228439 236989316071424000 n44731975 1139373219561786 8252010237347758080 n44758958 1139373082895133 1511358167798251520 n  

 

☆☆นายสุนทร ยามศิริและพลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันถวายต้นสลากภัตของเทศบาลฯ ในพิธีตานก๋วยสลาก ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 25 61 #เทศบาลนครเชียงใหม่  
43561601 1139793386186436 2552402203910340608 n43625395 1139793456186429 9088840402580013056 n44811217 1139793406186434 6329277731116679168 n  
44921166 1139793482853093 2603579350582296576 n44859904 1139793506186424 8080826997141405696 n44846178 1139793542853087 7996598071377002496 n  

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ อสม.เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มุ่งเน้นให้จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำเน่าเสีย แหล่งขยะหรือภาชนะที่มีน้ำขัง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งหมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียนในจังหวัด ระหว่างวันที่ 12 - 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในงานได้มีกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการปล่อยขบวนรถรณรงค์และอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การเดินรณรงค์ในเขตอำเภอเมือง การค้นหาและกำจัดแหล่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเพาะพันธ์ยุ่งลาย โดยมีจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรม.ณ ข่วงประตูท่าแพ.

   
43952536 1132919060207202 1406931355165523968 n43952616 1132919103540531 383555964105654272 n43880318 1132919270207181 8674270505399746560 n    
43951756 1132919216873853 7462832347717566464 n44030891 1132919593540482 78613664046776320 n44057782 1132919553540486 8216537565579182080 n    

พิธีถวายบังคมและจุดเทียน :เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี ประกอบด้วยการถวายบังคมจำนวน 3 ครั้ง จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที และเปิดวีดิทัศน์ประกอบเพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา.  
43851622 1132508313581610 7607601929895542784 n43828456 1132508526914922 1935582674718556160 n43828443 1132508343581607 5921062177921302528 n  
44047480 1132508683581573 8193973448083505152 n44083832 1132508780248230 4678758267831189504 n44038411 1132508756914899 7828562569752215552 n  

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช           บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่.  
43880174 1132524563579985 8028652997149982720 n44061609 1132524750246633 4412424485358010368 n43951307 1132524726913302 3262115265759936512 n  


พิธีทำบุญตักบาตร: เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีตักบาตรทำบุญเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่.  
43878951 1132523430246765 2914661559793876992 n43951490 1132523513580090 2912308317147627520 n  

 


ร่วมอนุรักษ์แต่งกายชุดพื้นเมือง พูดภาษาพื้นเมือง(กำเมือง ): ทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแต่งกายชุดพื้นเมือง พูดจาภาษาพื้นเมือง ช่วงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน  2561นี้เน้อเจ้า. 

43685114 187956832124482 462546756345790464 n43722719 439284289931068 406322507704958976 n43688304 250299355650789 8123178518596026368 n43748244 246041889407879 5593493105383833600 n 1

 

*ลดใช้ถุงพลาสติก งดใช้โฟม เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก :นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน        ออกรณรงค์การงดใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกแก่ผู้ค้าขายในตลาดกาดมณี และตลาดประตูก้อม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน พ่อค้าแม่ค้าได้ร่วมเป็น       ส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะ ณ ตลาดมณีและตลาดประตูก้อม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา.#เชียงใหม่ต้องการคุณ

 

44022977 1923786817708150 5157300762287538176 n43712976 1923787874374711 4481955582063935488 n43669158 1923788924374606 4711427249373446144 n 

43788385 1923786917708140 7346019154345852928 n43691871 1131558273676614 4044945313985724416 n43691104 1131558200343288 2306410103810555904 n

43684220 1131558017009973 3109582293971238912 n43691871 1131558273676614 4044945313985724416 n43743602 1131557987009976 6420322413497548800 n

 

 

#มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
☆☆ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน,ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561.

 43788263 1131553363677105 4110372629569863680 n43703416 1131553527010422 656806641085186048 n43763472 1131553423677099 9072014451586105344 n43763743 1131553507010424 741399956169949184 n43724169 1131553550343753 2539141118721785856 n43723154 1131553387010436 6707741655010639872 n

 

 
#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจคลองแม่ข่า เร่งฟื้นฟู อนุรักษ์1ในชัยมงคล สร้างเมืองเชียงใหม่
 
☆☆ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือสำรวจคลองแม่ข่า หลังการขุดลอกและพัฒนาบริเวณสองฝั่งคลอง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561#เทศบาลนครเชียงใหม่  

43530744 1130308423801599 7457431804299968512 n43498499 1130308633801578 2604929606695780352 n43500748 1130308607134914 3870987842733735936 n

43595744 1130308473801594 2419960689700372480 n43709462 1130308687134906 8092069340326658048 n43536244 1130308537134921 4895418374114246656 n

 

 

ปรึกษาหารือ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ลดขยะ งดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก 
☆☆ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสมาคมโรงแรม นำโดยนางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย            ภาคเหนือและตัวแทนโรงแรมต่างๆ เพื่อประชุม นำเสนอกิจกรรม"เชียงใหม่ต้องการคุณ" ในการลดการใช้ถุงพลาสติก งดการใช้โฟม ลดปัญหาขยะ โดยมี          นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ และนายวรเชษฐ์ ไชยหล้า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรติล้านนา รีเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
   
43188731 1126983837467391 6053000171640324096 n43149324 1126984257467349 7135838259631882240 n43062498 1126984010800707 4489965541452152832 n    
43163311 1126983944134047 2361304815260139520 n43252982 1126984124134029 7106847866039042048 n43185738 1126984064134035 3212326106489159680 n    

 

**ห้องสมุดเคลื่อน ส่งเสริมรักการอ่าน : นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด " ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"  ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนชาวตลาดได้มีหนังสืออ่านและสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับชาวชุมชนและชาวตลาดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ตลาดทิพย์เนตร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 #เทศบาลนครเชียงใหม่

 
43358977 1128472633985178 4910886402478047232 n43408493 1128472697318505 2667237672216428544 n43412353 1128472840651824 814289755956051968 n  
43283495 1128472890651819 6192852261077516288 n43379712 1128472913985150 1317549327639379968 n43350208 1128472807318494 7112730708514177024 n  

 

☆☆รณรงค์ลดขยะ งดใช้โฟม : นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯออกรณรงค์การงดใช้โฟม-ลดการใช้ถุงพลาสติกและเชิญชวนให้ใช้ถุงผ้าแทน บริเวณตลาดจริงใจมาร์เกต (J-J) 7 ต.ค. 2561 #เชียงใหม่ต้องการคุณ#เทศบาลนครเชียงใหม่

 
43263137 1128819030617205 3025915210058694656 n - Copy43262242 1128819007283874 8855458777432850432 n43269469 1128818927283882 8670927947101634560 n  
43333395 1128819217283853 7642475161668550656 n43388343 1128819190617189 7376530726570688512 n - Copy43419356 1128819247283850 5705106880066486272 n  

 

กำหนดการประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561
yeepeng61 5
 

 

#มอบเงินช่วยเหลือ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน ตามโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีฯและรองปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเข้าร่วม ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
280961 21

 

#เยี่ยมชุมชนคูปู่ลูน
พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในชุมชนคูปู่ลูน แขวงศรีวิชัย เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเดือดร้อน นำมาแก้ไขต่อไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

280961 111280961 112280961 113280961 114280961 115280961 116

 

 

# สนับสนุน
พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนากยเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีฯ รับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น " นครเชียงใหม่เกมส์ " จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
280961 2

 

ประกาศเกียรติคุณ และแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 เพื่อเป็นเกียรติประวัติและระลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะมาเป็นเวลานาน ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

280961280961 17280961 12280961 14280961 15280961 16280961 17280961 11

 

 

เด็กและเยาวชนกว่า 62 คน เข้ารับประกาศนียบัตรเยาวชนดีเด่น ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

☆☆เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นเยาวชนแห่งชาติ เด็กเปรียบเสมือนต้นไม้ที่จะเติบโตงดงามได้ย่อมมีรากที่แข็งแรง ดูแลทะนุบำรุงปลูกฝังสั่งสอน เด็กและเยาวชนด้วยความรัก เอาใจใส่จากครอบครัว สังคม ที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกิจกรรมของเด็กไทย ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ
-- เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานด้านกิจกรรม การแสดงความสามารถบนเวที การแสดงดนตรีไทย - ดนตรีสากล การจัดจำหน่ายและสาธิตขนมพื้นบ้าน พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 62 คน โดยได้รับเกียรติจากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและนางสาวสร้อยระย้า วัฒนจินดา ตัวแทนเยาวชนดีเด่น กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์.เมื่อวันที่ 16 กันายน 2561

535149535148535146535153535160535145

 

 

ตรวจเยี่ยมและติดตามการวางแผนพัฒนาเมือง

 

☆☆นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามการวางแผนพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

41671187 1114833458682429 4729624686504181760 n41518534 1114833498682425 1459529569076772864 n41598661 1114833518682423 1094622314315644928 n41617494 1114833668682408 3154604391730774016 n

 

# เยี่ยมชุมชนป่าพรัาวนอก

*นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขวงเม็งราย และพนักงานเทศบาล ออกเดินพบปะประชาชนในชุมชนป่าพร้าวนอก แขวงเม็งราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นการช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน เมื่อ12 กันยายน 2561

41617478 1114849728680802 6421478172017033216 n41598408 1114849972014111 8219706834831802368 n41591343 1114849932014115 7114873330259197952 n41730002 1114849768680798 7223655338514317312 n41652886 1114849825347459 1996056467081265152 n41650112 1114849792014129 9189178573850673152 n

 10 ร้านดัง ใส่ใจส่ิ่งแวดล้อม ลดใช้โฟม

  ---จ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงดใช้โฟม และถุุงพลาสติกให้แก่ร้านค้าชื่อดังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองเชียงใหม่ ลดใช้ = ลดขยะ


41656753 1114907542008354 4035517783461593088 n41620622 1114907368675038 8219952837673615360 n41617457 1114907278675047 3837542223730180096 n41658844 1114907425341699 7534559001640435712 n41556959 1114907495341692 2953219890686722048 n

 

 

#ลานนาพฤกษาชาติ

          วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 37 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้ประดับเชียงใหม่ ชมรมบอนไซเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ และส่งเสริมสายพันธุ์กล้วยไม้ของประเทศไทย รวมทั้งผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด

ภายในงานประกอบด้วยการจัดสวนนิทรรศการ "สวนสวยด้วยพระบารมี ทรัพยากร กล้วยไม้ดี ด้วยพระปณิธาน" การมอบรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆมากมาย โดยมีนักท่องเที่ยว ประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าชมงานอย่าง ณ ข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคมนี้

01020304

 

 

#กาดหมั้วครัวของแม่
          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกาดหมั้ว ครัวของแม่ จัดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นเมืองการแสดงต่างๆ และดนตรีไทยขับกล่อม ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

010203040506

 

 

#สาธารณสุข
          วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ออกตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารในเขตพื้นที่แขวงกาวิละ

0102

 

 

#จิตอาสา
          วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 1 กำลังพลจากกองบิน 41 เจ้าหน้าที่จากกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย และ ประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูคลองแม่ข่า บริเวณชุมชนศรีดอนไชย

01020304050607

 

#คลองแม่ข่า

          สำนักงานพัฒนาภาค 3 ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ หลังดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในช่วงที่ 1 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตรแล้ว โดยดึงทุกภาคส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. ที่ ซอยสุขเกษม 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 1,500 ตัว ในโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมโยน EM Ball เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียและช่วยเพิ่มอ๊อกซิเจนในแหล่งน้ำ ซึ่งได้ดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และกำลังพล ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าพัฒนาคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งปัจจุบันคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพวิกฤติ ทั้งในด้านปัญหาคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งคลอง ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่สะอาด ให้กลับมามีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

000100020003000400050006

 

 

 

#ประชุม
          เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฏาคม เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวจากชุมชน นำมาพัฒนา แก้ไข เพื่อคุณภาพที่ดีของชาวชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

37011743 1054083871424055 3986203316861272064 n020304

 

 

#เทศบาลฯตรวจมะเร็งเต้านมและแก้ไขปัญหาสายตา
          นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชนที่มารับ บริการ การตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจวัดสายตาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเป็นวันที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการสุสานสันกู่เหล็ก เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2561

36806955 1050738931758549 2690444587402526720 n36938943 1050738881758554 982017415799898112 n36781703 1050738771758565 7144065823538151424 n36827631 1050738845091891 8734144707443032064 n36938943 1050738881758554 982017415799898112 n36788615 1050269361805506 6139743014777520128 n

 

 

#นิทรรศการดาบงามในแผ่นดิน
          พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "ดาบงามในแผ่นดิน" จัดแสดงระหว่าง 7 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2561

36765644 1050263071806135 7408419166526373888 n36794136 1050262981806144 6177321590615703552 n36759660 1050263321806110 4746098317035831296 n36767810 1050263211806121 942180614876954624 n

 

 

#ต้อนรับ
          เมือวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่คณะกระทรวงสวัสดิการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่เข้ามาศึกษาดูด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

01020304

 

 

#บันทึกเทปถวายพระพร
          วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และ หัวหน้าแขวง บันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ NBT สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

02010304

 

 

#ผู้สูงวัย4.0 ร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใส

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ของชมรมผู้สูงอายุบ้านท่อ โดยมีประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และคณะสมาชิกสภาเทศบาล แขวงนครพิงค์ มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยจากทีมงานสหวิชาชีพแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลนครพิงค์และคณะสงฆ์วัดบ้านท่อ จัดฐานให้ความรู้ด้านสุขภาพทางกาย ทางใจ จำนวน 9 ฐาน แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 105 คน ณ บริเวณศาลาวัดบ้านท่อ 

010203050607

 

 

#มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยชุมชนช้างม่อย ตามโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อนหรือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.

36634378 1777901588963341 5893890737338056704 n

 

 

 

#เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมและคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา ปี 2561

     เริ่มแล้วสำหรับโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมและโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตาสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจะออกบริการตามจุดต่างๆให้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ประธานชุมชนทุกชุมชนหรือ โทร 053 -259124 ในวันเวลาราชการ

36466992 1043493709149738 3062541823575588864 n36436115 1042889345876841 6923508030139006976 n36434178 1042889402543502 8960281255337787392 n36427099 1043493849149724 5656886380291162112 n

36487655 1042889462543496 9010460865790476288 n36423161 1043493955816380 156928381189881856 n

อบรมอย.น้อย รุ่นที่ 2

     เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายอย.
น้อยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่โครงการส่ง เสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่ายอย.น้อยในสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายอย.น้อยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนอย.น้อย ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง การปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งนักเรียน อย.น้อยจะมีบทบาทสำคัญ ในการนำความรู้ที่ได้
รับจากการอบรม ไปสู่การปฏิบัติและนำไปถ่ายทอด กระจาย ความรู้ ไปสู่เพื่อนนักเรียน ครอบครัว และชุมชน ให้มีความเข้า
ใจที่ถูกต้องในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
กำหนดจัดการอบรมเครือข่ายอย.น้อย ของโรงเรียน ในสังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4- 6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร เชียงใหม่ จำนวน 11 โรงเรียน ณ ภัตตาคารตูลู่

0102
0405
 

 

แลกเปลี่ยนความคิิดเห็น

วันนี้ (3 ก.ค. 61) เวลา 12.00 น. Ms.Karin Hulshof ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค East Asia and the Pacific (EAPRO) องค์การUNICEF และ Mr.Thomas Davin ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เรียนเชิญนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายธัชพล อภิรติมัย รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายวิชาญ จองรัตนวนิช ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางสาวดาริกา เตชะวัง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การ UNICEF และ เทศบาลนครเชียงใหม่ ในเรื่องของ Child Friendly City เมืองที่เป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งทางผู้แทนยูนิเซฟได้มองเห็นถึงศักยภาพของเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีการพบปะกันในวันนี้ ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

36525270 1045402975625478 3046278990038827008 n36577486 1045403008958808 6073602919305838592 n

 

 

 

 

 

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่เทศกิจฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันตรวจร้านจำหน่ายประทัดในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  , นายอัศนี  บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  เจ้าหน้าที่เทศกิจฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันตรวจร้านจำหน่ายประทัดในเขตเทศบาลฯ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงประเพณีเดือนยี่เป็ง หรือเทศกาลลอยกระทง  ประจำปี 2560 โดยเข้าตรวจร้านน้องก้อยดอกไม้ไฟ ถนนสิทธิวงศ์ ต.ช้างม่อย และจากการตรวจสอบทางร้านไม่มีการจำหน่ายประทัดยักษ์  ทั้งนี้ได้ทดลองจุดประทัดและดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด

นายอัศนี  บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  กล่าวว่า การออกตรวจร้านจำหน่ายประทัดและดอกไม้ไฟเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลลอยกระทง รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงเทศกาลลอยกระทงทุกปีจะมีการเล่นประทัดและดอกไม้ไฟกันจำนวนมาก บางครั้งการเล่นด้วยความประมาท หรือดัดแปลงให้ประทัดหรือดอกไม้ไฟมีความรุนแรงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องตรวจสอบร้านค้าไม่ให้จำหน่ายประทัดหรือดอกไม้ไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีความรุนแรงเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น
       เทศบาลนครเชียงใหม่ จึ่งขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการเล่นประทัดยักษ์ และขอความร่วมมือร้านค้าให้งดการจำหน่ายประทัดยักษ์ช่วงเทศกาลลอยกระทง  โดยเทศบาลฯ จะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกสอดส่องดูแลช่วงเทศกาล หากพบว่ามีการเล่นหรือจำหน่ายประทัดยักษ์จะแจ้งตำรวจจับกุมดำเนินคดีทันที

 

 

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารและเปิดป้ายสนามยิงปืน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารและเปิดป้ายสนามยิงปืน เทศบาลนครเชียงใหม่   ณ สนามยิงปืน   สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  
นับตั้งแต่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการสนามยิงปืน โดยใช้เป็นที่ฝึกซ้อมยิงปืนของนักกีฬาและผู้ที่สนใจในกีฬายิงปืนของจังหวัดเชียงใหม่ มากว่า 50 ปีแล้ว  ได้เห็นพัฒนาการและความเจริญเติบโตของกีฬายิงปืนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการปรับปรุง โดยการสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดผุพังไปตามกาลเวลา โดยใช้งบประมาณกว่า 8 ล้านบาท เพื่อให้นักกีฬายิงปืน และประชาชนที่สนใจในกีฬายิงปืนได้ใช้สนามยิงปืนที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับความปลอดภัยด้วย

 

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯในช่วงประเพณียี่เป็ง
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น . นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนโครงการฝึกอบรม และสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม และเพลิงไหม้)  ณ  บริเวณลานประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่  ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้
              การฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้สมมติสถานการณ์ว่าเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุทำให้อาคารถล่ม และมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดในอาคารจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุ รวมทั้งควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งผลจากการฝึกพบว่าหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติในหลายๆ ด้านเพื่อรองรับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงประเพณียี่เป็ง   เช่น การจัดรถยนต์ดับเพลิงอาคารและเจ้าหน้าที่ออกประจำตามจุดต่างๆ เตรียมพร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย หรือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชน ในการเฝ้าระวังอันตรายจากการเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง และการปล่อยโคมลอย เป็นต้น

 

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดชียงใหม่

 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาน พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รับทราบโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในปีงบประมาน พ.ศ. 2561   ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

 

กิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยเทศกาลกินเจประจำปี 2560 ณ บริเวณตลาดเมืองใหม่
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นาย ณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยเทศกาลกินเจประจำปี 2560 ณ บริเวณตลาดเมืองใหม่  โดยได้รณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าร่วมกันจำหน่ายผักผลไม้ ที่สะอาด ปลอดสารพิษ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่างๆ  เนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจประจำปี 2560 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 20 ถึง 28 ตุลาคมนี้ โดยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้ความร่วมมืออย่างดี

 

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ข่วงประตูท่าแพ
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งได้ร่วมกวาดลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ และทำความสะอาดรอบสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่ทั้งสองฝั่งนอกใน เพื่อเป็นการทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันตำรวจแห่งชาติเครือข่ายตามรอยในหลวง โดยความร่วมมือของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 นาย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และกลุ่มประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นให้บ้านเมืองสะอาด และน่าอยู่ด้วย

 

 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย

 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำโดยนาย กฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ณ ตลาดหนองหอย โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ชม., ปศุสัตว์อำเภอเมือง ชม.ร่วมตรวจมาตรฐานแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาด รพ.เชียงใหม่เมดดิคอลเซ็นเตอร์ ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีตกค้าง  การเก็บตัวอย่างอาหารและพืชผักตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย  รวมทั้งการตรวจตลาดตามมาตรฐานตลาดสดน่าสดน่าซื้อ  การกำจัดแมลง&สัตว์พาหะนำโรค และกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day โดยการมีส่วนร่วมของทหารจากแผนกกิจการพลเรือน มทบ.33 และงานรักษาความสะอาดแขวงกาวิละ

 

 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ

 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุขสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 โดยการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่นำปรุงประกอบอาหารเจเพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน และตรวจร้านจำหน่ายอาหารเจตามมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร กรมอนามัย ณ ร้านอาหารเจมังสวิรัติไทยออคิด ร้านเจ กันยา และร้านมูลนิธิรัศมีธรรม จำนวน 3 ร้าน มั่นใจ ปลอดภัย ช่วงกินเจ อิ่มบุญ สุขภาพแข็งแรง

 

  โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณ ชุมชนศรีปิงเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีพลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เป็นประธานพิธีเปิดฯ  ด้วยความร่วมมือระหว่างมณฑลทหารบกที่ 33 เทศบาลนครเชียงใหม่ และกลุ่มจิตอาสา กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมขุดลอกและทำความสะอาดคลองแม่ข่า เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ไม่ให้ขวางทางน้ำไหล  ซึ่งจากการขุดลอกพบขยะและ เศษวัสดุจำนวนมาก  เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนร่วมกันไม่ทิ้งขยะลงคลองแม่ข่าด้วย
นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าให้กลับมามีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่าที่เป็นหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่  รวมทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาจากคลองน้ำเสียสู่คลองน้ำใสต่อไปอย่างยั่งยืน

 

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุข  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 โดยการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่นำปรุงประกอบอาหารเจเพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน และตรวจร้านจำหน่ายอาหารเจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 9 แห่ง ตามมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร กรมอนามัย.

 

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร เพื่อส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่คนร้ายกราดยิงฝูงชนในงานแสดงคอนเสริ์ตที่นครลาสเวกัส
วันนี้(04/09/60)นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารเข้าพบนางเจนนิเฟอร์ เอ.ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ เพื่อส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่คนร้ายกราดยิงฝูงชนในงานแสดงคอนเสริ์ตที่นครลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ว่าในฐานะที่ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า 184 ปี ตนรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้เคราะห์ร้ายหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว

 

 งานรักษาความสะอาด และงานช่างแขวงศรีวิชัย ทำการล้างท่อระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 งานรักษาความสะอาด และงานช่างแขวงศรีวิชัย จัดรถดั้มเปอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ถนนเทพสถิตย์ พร้อมทำการตักเศษดินไหล่ทาง ถ.บุญเรือนฤทธิ์ ซ.2(ชุมชนแจ่งหัวลิน) และทำการล้างท่อระบายน้ำ ถนนสิโรรส ซอย 1 ถ. สามล้าน ซ.1 และวางท่อระบายน้ำ  ถนนสวนดอก ซ.7 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝน

 

 

 รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเเขวงศรีวิชัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. พล.ท. ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเเขวงศรีวิชัยเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของแต่ละชุมชนว่ามีแนวทางในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการพี่น้องในชุมชนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ปัญหาน้ำท่วมขังและทำการวางท่อระบายนำ้ในถนนสายต่างๆในแขวงศรีวิชัยและร่วมรับฟังปัญหาและได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาทำให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและขั้นตอนในการประสานงานเป็นที่เรียบร้อย

 

 

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ"การป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ"การป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อฯ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่.
 

 

 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบให้ทีมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 --นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบให้ทีมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยรอบชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยร่วมมือกับแกนนำสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลฯ
--เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทีมเฝ้าระวังควบคุมโรค ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ นำโดยนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และแกนนำชุมชน ออกกำจัดพาหะโรคไข้เลือดออก คว่ำน้ำขังโดยรอบชุมชน รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันคว่ำน้ำขัง หยดทรายเคลือบสารเคมี ปิดฝาน้ำ และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านอย่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะของโรคไข้เลือดออก
--สามารถขอรับทรายอะเบท พ่นสารเคมีฯได้ที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข และสำนักงานทั้ง 4 แขวง.
 

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็ง เต้านม 2560” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็ง เต้านม 2560” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ(อสม.) แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จนสามารถเข้าร่วมคัดกรองมะเร็งในแต่ละชุมชน และเข้าให้ความรู้การเตรียมความพร้อมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการตรวจมะเร็ง ทั้ง 4 แขวง 97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่จะเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2560เป็นต้นไป ซึ่งจะรับบริการตรวจเพียงวันละ 100 คนเท่านั้น สามารถตรวจสอบตารางการออกตรวจมะเร็งเต้านม ได้ที่ทำการชุมชนทุกแห่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยา และคุณรสสุคนธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ที่เบอร์ 053-259124 และ053-259410
 

 

 ออกตรวจคุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ตามแผงจำหน่ายอาหารประเภททอด ในตลาดสด
 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ออกตรวจคุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ตามแผงจำหน่ายอาหารประเภททอด ในตลาดสด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาประกอบปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ณ ตลาดศิริวัฒนา และตลาดประตูก้อม
 

 

 เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประชุมวอร์รูมกำหนดแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก
 -- เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประชุมวอร์รูมกำหนดแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการแพร่ระบาดโรค
--งานป้องกันโรคติดต่อโดยแมลงฯ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดประชุมวอร์รูมไข้เลือดออก โดยมีนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม เป็นประธานฯ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์เฝ้าระวังการระบาดของโรค โดยมีนายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก และกำหนดแนวทางการทำงานทุกสัปดาห์ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา.
 

 

เทศบาลนครเชียงใหม่มอบเงินสงเคราะห์ให้ผู้รายได้น้อย 116 ราย

วันที่ 13  มีนาคม  2560 เวลา 10:30 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาส และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและนมผงสำหรับเด็กทารก ตามโครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 116 ราย รายละ 2,000 บาท เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและช่วยบรรเทาประชาชนที่ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย

 

 เทศบาลนครเชียงใหม่ออกให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน
 วันที่ 4-5 มีนาคม  2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ วัดนันทาราม วัดหัวฝาย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และแขวงศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าตรวจสุขภาพอาทิตย์แรก จำนวน 567คน
สำหรับโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเมื่อตรวจสุขภาพแล้วหากตรวจพบของการเกิดโรคต่างๆ จะสามารถรักษาโรคที่เป็นได้ทันที โดยในส่วนของการตรวจสุขภาพ นั้น เทศบาลฯ ได้ตรวจร่างกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาโรคเก๊าท์ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจระดับไขมันในเลือด (คลอเรสเตอร์รอล,ไตรกลีเซอร์ไรต์,เอชดีแอล,แอล ดีแอล) เอกซเรย์ปอด-หัวใจ ตรวจความหนาแน่นของกระดูก(โรคกระดูกพรุน) ทั้ง 4 แขวง 97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเทศบาลฯได้เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 ซึ่งจะให้บริการตรวจตั้งแต่เวลา 07.00 -11.00 น. สามารถตรวจสอบตารางการออกตรวจสุขภาพ ได้ที่หน้าเพจเทศบาลนครเชียงใหม่ และที่ทำการชุมชนทุกแห่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยา และคุณรสสุคนธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ที่เบอร์ 053-259124 และ053-259410 ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพฟรี เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

 

 

 ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนเจริญเมืองตลอดสาย
 ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนเจริญเมืองตลอดสาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่   ในการควบคุมดูแลการตัด แต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ในเขตเมืองเพื่อป้องกันพายุและลมแรงในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  กล่าวว่า การดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในเขตเมือง ได้เริ่มดำเนินการในเขตตัวเมืองและรอบคูเมืองเชียงใหม่แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันเหตุกิ่งไม้ ต้นไม้หักโค่นล้มจนก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนเป็นต้นไป  โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่จะออกทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในพื้นที่ ไม่ให้มีกิ่ง ก้าน และใบหนาเกินไป จนเป็นเหตุให้เกิดการหักโค่นเนื่องจากต้านแรงลมได้ ซึ่งเบื้องงต้นได้มีการตรวจสอบต้นไม้ และกำหนดจุดที่จะเข้าดำเนินการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การออกตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในครั้งนี้อาจจะสร้างความไม่สะดวกให้ประชาชนบ้าง เนื่องจากจะต้องใช้รถกระเช้าและรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการดำเนินงาน
       
       ทั้งนี้การตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในครั้งนี้ นอกเหนือจากจะเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการหักโค่นของต้นไม้อันเนื่องมาจากลมกระโชกแรงแล้ว ยังถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อทำให้ต้นไม้ต่างๆ ในพื้นที่ตัวเมืองสามารถคงอยู่ได้ เพราะหากตัดแต่งกิ่งไม้แล้วโอกาสที่จะเกิดการหักโค่นก็จะลดลงด้วย