สายด่วนนายกเทศมนตรี

การติดต่อ

รูป

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

ที่อยู่:
เลขที่ 1 ถนนวังสิงห์คำ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ไทย

โทรศัพท์: 053259000

โทรสาร: 053251476

http://www.cmcity.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

สายด่วนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

การติดต่อให้ ใส่ชื่อนามสกุลจริงที่ติดต่อได้

ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ต้องเป็นจริงทั้งหมด

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของเรา...แก่ทุกท่าน