33580

 

งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

00587026
Today
This Week
This Month
All days
226
2339
19448
587026

Your IP: 54.198.195.201

auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แขวงนครพิงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (909.42)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (5,100)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จัดจ้าง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (92,100)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,139.25)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 12 จำนวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง(1,056.43) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,075.79)