33580

 

งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

00587032
Today
This Week
This Month
All days
232
2345
19454
587032

Your IP: 54.198.195.201

auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สำนักการศึกษา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายคุณธรรมจริยะรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตร โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 18 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง