33580

วิสัยทัศน์

“นครเชียงใหม่เป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล”

 

 

 

งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

00932773
Today
This Week
This Month
All days
1037
3376
25012
932773

Your IP: 34.203.245.76

 

auction

 

  ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำนักปลัด

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา