postele-1

banner-election

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในวันเลือกตั้ง 22-10-2556new
กำหนดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 21-10-2556new

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งหน่วยที่ 48

16-10-2556

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประำำจำเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง

14-10-2556

ภาพการประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

IMG 8350 resize Custom IMG 8351 resize Custom IMG 8356 resize Custom IMG 8357 resize Custom คลิกเพื่อชมภาพใหญ่

11-10-2556

ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

30-09-2556 

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายก เทศมนตรีนครเชียงใหม่

30-09-2556 
 

 ข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้ง      

28-09-2556

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศฯ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ

23-09-2556

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

19-09-2556