เรื่องราวร้องเรียนที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
เรื่องที่ ๑    
กรณีไม่รับทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เอกสารประกอบ  Download
เรื่องที่ ๒
 ขอให้เทศบาลนครเชียงใหม่ระงับการก่อสร้างโรงแรมบองบริษัท ซีเอ็มพี จำกัด
 เอกสารประกอบ  Download
เรื่องที่ ๓
 กรณีเทศบาลไม่จ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารส้วม ร.ร.เทศบาลวัดเชียงยืน
 เอกสารประกอบ  Download
เรื่องที่ ๔
 การส่งเสียงดังของร้านอาหาร Mo C Mo L ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
 เอกสารประกอบ  Download
เรื่องที่ ๕
 เดือดร้อนรำคาญจากร้านลานทองสนุกเกอร์และคาราโอเกะ  เอกสารประกอบ  Download
เรื่องที่ ๖
 เดือดร้อนในการสัญจรบนถนนสุเทพ ช่วงเวลา ๑๗.๐๐-๒๔.๐๐ น.  เอกสารประกอบ  Download
เรื่องที่ ๗
 ให้ตรวจสอบการขายอาหารในโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย  เอกสารประกอบ  Download
เรื่องที่ ๘
 ให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการชำระภาษี(ชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา)
 เอกสารประกอบ  Download
เรื่องที่ ๙
 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่แผนกคลัง  ประจำเทศบาลนครเชียงใหม่
 เอกสารประกอบ  Download
เรื่องที่ ๑  การวางท่อระบายน้ำสูงกว่าพื้นถนน(กรณีนายจิรพงศ์ ศิริโรจน์)
 เอกสารประกอบ  Download