ข้อมูลด้านการบริการ
แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ Download
แบบฟอร์มการขอเข้ารับบริการทางทันตกรรม ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ Download
แบบฟอร์มคำร้อง ขอความอนุเคราะห์
Download