ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แขวงเม็งราย

 

 

 

       

 

          

          

          

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง