ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แขวงเม็งราย