. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างการแสดงในพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน "ดาบงามในแผ่นดิน" จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์นครเชียงใหม่เกมส์

จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง