auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สำนักการศึกษา

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง