งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

 

33580

 

ลิงค์เพื่อเข้าดูเส้นทาง
 ลิงค์เพื่อเข้าดูเส้นทางเดินรถ

 

วิดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
vdo14-11-60  
ตอนที่ ๑ ตอนที่ ๒ ตอนที่ ๓

 

S  6160686 resize

poster2560 1 resize

 

 

 

S  5005316

 

      King9-Banner300-100         

 

 

CMlogo รวมรูปกิจกรรมถวายอาลัยของเทศบาลนครเชียงใหม่

 

cutout6

 

 

 

CMlogo  ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดอง
ด้วยสัญญาประชาคมตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่ประชาชนในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองและสร้างการยอมรับในร่างสัญญาประชาคม เทศบาลนครเชียงใหม่  จึงขอประชาสัมพันธ์บทสคริปท์
"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดอง ด้วยสัญญาประชาคมตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download

 

CMlogo  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔ ข้อของ
ท่านนายกรัฐมนตรี
Download

 

CMlogo  คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต

Download

 

 

 

001 002
003 004

 

mtd4-8-60

 บทอาเศียรวาท
ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี

ก้มกราบกราน เหนือศิระ แทบพระบาท

เหล่าทวยราษฎร์ ต่างปรีดิ์เปรม เกษมศรี

น้อมรำลึก พระเมตตา ด้วยพระบารมี

แด่องค์ราชินี แม่หลวง ของปวงไทย

มหามงคล สิบสองสิงหา มาบรรจบ

เวียนมาครบ แปดสิบห้า ชนม์พรรษา

นบอัญเชิญ เทพไตรรัตน์ ในโลกา

ปกป้องรักษา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

และพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

 

 

 peemaimung60 resize

 

กำหนดการปีใหม่เมือง ๒๕๖๐
     

 

เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญร่วมโหวดร้านอาหาร ในโครงการ เทศบาลชวนชิม

ร่วมโหวดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://www.surveycan.com/survey128489

air
รายงานสถานการณ์หมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ดอยสุเทพ  (ย้อนหลัง 7 วัน)  
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่  (ย้อนหลัง 7 วัน)  
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่  (ย้อนหลัง 7 วัน)  

รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือย้อนหลัง

 

แผนที่คุณภาพอากาศประเทศไทย