งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

 

activity

กิจกรรมสำคัญ

 

 

26696266 1642611155798512 1531963828 n

 

ตารางตราจสุขภาพประจำปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่
 

 

 

 

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่เทศกิจฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันตรวจร้านจำหน่ายประทัดในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  , นายอัศนี  บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  เจ้าหน้าที่เทศกิจฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันตรวจร้านจำหน่ายประทัดในเขตเทศบาลฯ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงประเพณีเดือนยี่เป็ง หรือเทศกาลลอยกระทง  ประจำปี 2560 โดยเข้าตรวจร้านน้องก้อยดอกไม้ไฟ ถนนสิทธิวงศ์ ต.ช้างม่อย และจากการตรวจสอบทางร้านไม่มีการจำหน่ายประทัดยักษ์  ทั้งนี้ได้ทดลองจุดประทัดและดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด

นายอัศนี  บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  กล่าวว่า การออกตรวจร้านจำหน่ายประทัดและดอกไม้ไฟเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลลอยกระทง รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงเทศกาลลอยกระทงทุกปีจะมีการเล่นประทัดและดอกไม้ไฟกันจำนวนมาก บางครั้งการเล่นด้วยความประมาท หรือดัดแปลงให้ประทัดหรือดอกไม้ไฟมีความรุนแรงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องตรวจสอบร้านค้าไม่ให้จำหน่ายประทัดหรือดอกไม้ไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีความรุนแรงเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น
       เทศบาลนครเชียงใหม่ จึ่งขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการเล่นประทัดยักษ์ และขอความร่วมมือร้านค้าให้งดการจำหน่ายประทัดยักษ์ช่วงเทศกาลลอยกระทง  โดยเทศบาลฯ จะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกสอดส่องดูแลช่วงเทศกาล หากพบว่ามีการเล่นหรือจำหน่ายประทัดยักษ์จะแจ้งตำรวจจับกุมดำเนินคดีทันที

 

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารและเปิดป้ายสนามยิงปืน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารและเปิดป้ายสนามยิงปืน เทศบาลนครเชียงใหม่   ณ สนามยิงปืน   สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  
นับตั้งแต่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการสนามยิงปืน โดยใช้เป็นที่ฝึกซ้อมยิงปืนของนักกีฬาและผู้ที่สนใจในกีฬายิงปืนของจังหวัดเชียงใหม่ มากว่า 50 ปีแล้ว  ได้เห็นพัฒนาการและความเจริญเติบโตของกีฬายิงปืนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการปรับปรุง โดยการสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดผุพังไปตามกาลเวลา โดยใช้งบประมาณกว่า 8 ล้านบาท เพื่อให้นักกีฬายิงปืน และประชาชนที่สนใจในกีฬายิงปืนได้ใช้สนามยิงปืนที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับความปลอดภัยด้วย

 

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯในช่วงประเพณียี่เป็ง
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น . นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนโครงการฝึกอบรม และสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม และเพลิงไหม้)  ณ  บริเวณลานประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่  ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้
              การฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้สมมติสถานการณ์ว่าเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุทำให้อาคารถล่ม และมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดในอาคารจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุ รวมทั้งควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งผลจากการฝึกพบว่าหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติในหลายๆ ด้านเพื่อรองรับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงประเพณียี่เป็ง   เช่น การจัดรถยนต์ดับเพลิงอาคารและเจ้าหน้าที่ออกประจำตามจุดต่างๆ เตรียมพร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย หรือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชน ในการเฝ้าระวังอันตรายจากการเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง และการปล่อยโคมลอย เป็นต้น

 

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดชียงใหม่

 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาน พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รับทราบโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในปีงบประมาน พ.ศ. 2561   ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

 

กิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยเทศกาลกินเจประจำปี 2560 ณ บริเวณตลาดเมืองใหม่
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นาย ณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยเทศกาลกินเจประจำปี 2560 ณ บริเวณตลาดเมืองใหม่  โดยได้รณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าร่วมกันจำหน่ายผักผลไม้ ที่สะอาด ปลอดสารพิษ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่างๆ  เนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจประจำปี 2560 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 20 ถึง 28 ตุลาคมนี้ โดยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้ความร่วมมืออย่างดี

 

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ข่วงประตูท่าแพ
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งได้ร่วมกวาดลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ และทำความสะอาดรอบสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่ทั้งสองฝั่งนอกใน เพื่อเป็นการทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันตำรวจแห่งชาติเครือข่ายตามรอยในหลวง โดยความร่วมมือของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 นาย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และกลุ่มประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นให้บ้านเมืองสะอาด และน่าอยู่ด้วย

 

 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย

 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำโดยนาย กฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ณ ตลาดหนองหอย โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ชม., ปศุสัตว์อำเภอเมือง ชม.ร่วมตรวจมาตรฐานแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาด รพ.เชียงใหม่เมดดิคอลเซ็นเตอร์ ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีตกค้าง  การเก็บตัวอย่างอาหารและพืชผักตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย  รวมทั้งการตรวจตลาดตามมาตรฐานตลาดสดน่าสดน่าซื้อ  การกำจัดแมลง&สัตว์พาหะนำโรค และกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day โดยการมีส่วนร่วมของทหารจากแผนกกิจการพลเรือน มทบ.33 และงานรักษาความสะอาดแขวงกาวิละ

 

 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ

 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุขสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 โดยการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่นำปรุงประกอบอาหารเจเพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน และตรวจร้านจำหน่ายอาหารเจตามมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร กรมอนามัย ณ ร้านอาหารเจมังสวิรัติไทยออคิด ร้านเจ กันยา และร้านมูลนิธิรัศมีธรรม จำนวน 3 ร้าน มั่นใจ ปลอดภัย ช่วงกินเจ อิ่มบุญ สุขภาพแข็งแรง

 

  โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณ ชุมชนศรีปิงเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีพลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เป็นประธานพิธีเปิดฯ  ด้วยความร่วมมือระหว่างมณฑลทหารบกที่ 33 เทศบาลนครเชียงใหม่ และกลุ่มจิตอาสา กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมขุดลอกและทำความสะอาดคลองแม่ข่า เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ไม่ให้ขวางทางน้ำไหล  ซึ่งจากการขุดลอกพบขยะและ เศษวัสดุจำนวนมาก  เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนร่วมกันไม่ทิ้งขยะลงคลองแม่ข่าด้วย
นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าให้กลับมามีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่าที่เป็นหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่  รวมทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาจากคลองน้ำเสียสู่คลองน้ำใสต่อไปอย่างยั่งยืน

 

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุข  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 โดยการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่นำปรุงประกอบอาหารเจเพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน และตรวจร้านจำหน่ายอาหารเจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 9 แห่ง ตามมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร กรมอนามัย.

 

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร เพื่อส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่คนร้ายกราดยิงฝูงชนในงานแสดงคอนเสริ์ตที่นครลาสเวกัส
วันนี้(04/09/60)นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารเข้าพบนางเจนนิเฟอร์ เอ.ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ เพื่อส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่คนร้ายกราดยิงฝูงชนในงานแสดงคอนเสริ์ตที่นครลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ว่าในฐานะที่ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า 184 ปี ตนรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้เคราะห์ร้ายหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว

 

 งานรักษาความสะอาด และงานช่างแขวงศรีวิชัย ทำการล้างท่อระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 งานรักษาความสะอาด และงานช่างแขวงศรีวิชัย จัดรถดั้มเปอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ถนนเทพสถิตย์ พร้อมทำการตักเศษดินไหล่ทาง ถ.บุญเรือนฤทธิ์ ซ.2(ชุมชนแจ่งหัวลิน) และทำการล้างท่อระบายน้ำ ถนนสิโรรส ซอย 1 ถ. สามล้าน ซ.1 และวางท่อระบายน้ำ  ถนนสวนดอก ซ.7 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝน

 

 

 รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเเขวงศรีวิชัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. พล.ท. ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเเขวงศรีวิชัยเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของแต่ละชุมชนว่ามีแนวทางในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการพี่น้องในชุมชนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ปัญหาน้ำท่วมขังและทำการวางท่อระบายนำ้ในถนนสายต่างๆในแขวงศรีวิชัยและร่วมรับฟังปัญหาและได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาทำให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและขั้นตอนในการประสานงานเป็นที่เรียบร้อย

 

 

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ"การป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ"การป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อฯ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่.
 

 

 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบให้ทีมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 --นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบให้ทีมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยรอบชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยร่วมมือกับแกนนำสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลฯ
--เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทีมเฝ้าระวังควบคุมโรค ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ นำโดยนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และแกนนำชุมชน ออกกำจัดพาหะโรคไข้เลือดออก คว่ำน้ำขังโดยรอบชุมชน รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันคว่ำน้ำขัง หยดทรายเคลือบสารเคมี ปิดฝาน้ำ และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านอย่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะของโรคไข้เลือดออก
--สามารถขอรับทรายอะเบท พ่นสารเคมีฯได้ที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข และสำนักงานทั้ง 4 แขวง.
 

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็ง เต้านม 2560” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็ง เต้านม 2560” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ(อสม.) แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จนสามารถเข้าร่วมคัดกรองมะเร็งในแต่ละชุมชน และเข้าให้ความรู้การเตรียมความพร้อมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการตรวจมะเร็ง ทั้ง 4 แขวง 97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่จะเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2560เป็นต้นไป ซึ่งจะรับบริการตรวจเพียงวันละ 100 คนเท่านั้น สามารถตรวจสอบตารางการออกตรวจมะเร็งเต้านม ได้ที่ทำการชุมชนทุกแห่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยา และคุณรสสุคนธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ที่เบอร์ 053-259124 และ053-259410
 

 

 ออกตรวจคุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ตามแผงจำหน่ายอาหารประเภททอด ในตลาดสด
 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ออกตรวจคุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ตามแผงจำหน่ายอาหารประเภททอด ในตลาดสด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาประกอบปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ณ ตลาดศิริวัฒนา และตลาดประตูก้อม
 

 

 เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประชุมวอร์รูมกำหนดแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก
 -- เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประชุมวอร์รูมกำหนดแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการแพร่ระบาดโรค
--งานป้องกันโรคติดต่อโดยแมลงฯ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดประชุมวอร์รูมไข้เลือดออก โดยมีนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม เป็นประธานฯ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์เฝ้าระวังการระบาดของโรค โดยมีนายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก และกำหนดแนวทางการทำงานทุกสัปดาห์ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา.
 

 

เทศบาลนครเชียงใหม่มอบเงินสงเคราะห์ให้ผู้รายได้น้อย 116 ราย

วันที่ 13  มีนาคม  2560 เวลา 10:30 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาส และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและนมผงสำหรับเด็กทารก ตามโครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 116 ราย รายละ 2,000 บาท เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและช่วยบรรเทาประชาชนที่ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย

 

 เทศบาลนครเชียงใหม่ออกให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน
 วันที่ 4-5 มีนาคม  2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ วัดนันทาราม วัดหัวฝาย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และแขวงศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าตรวจสุขภาพอาทิตย์แรก จำนวน 567คน
สำหรับโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเมื่อตรวจสุขภาพแล้วหากตรวจพบของการเกิดโรคต่างๆ จะสามารถรักษาโรคที่เป็นได้ทันที โดยในส่วนของการตรวจสุขภาพ นั้น เทศบาลฯ ได้ตรวจร่างกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาโรคเก๊าท์ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจระดับไขมันในเลือด (คลอเรสเตอร์รอล,ไตรกลีเซอร์ไรต์,เอชดีแอล,แอล ดีแอล) เอกซเรย์ปอด-หัวใจ ตรวจความหนาแน่นของกระดูก(โรคกระดูกพรุน) ทั้ง 4 แขวง 97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเทศบาลฯได้เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 ซึ่งจะให้บริการตรวจตั้งแต่เวลา 07.00 -11.00 น. สามารถตรวจสอบตารางการออกตรวจสุขภาพ ได้ที่หน้าเพจเทศบาลนครเชียงใหม่ และที่ทำการชุมชนทุกแห่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยา และคุณรสสุคนธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ที่เบอร์ 053-259124 และ053-259410 ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพฟรี เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

 

 

 ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนเจริญเมืองตลอดสาย
 ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนเจริญเมืองตลอดสาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่   ในการควบคุมดูแลการตัด แต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ในเขตเมืองเพื่อป้องกันพายุและลมแรงในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  กล่าวว่า การดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในเขตเมือง ได้เริ่มดำเนินการในเขตตัวเมืองและรอบคูเมืองเชียงใหม่แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันเหตุกิ่งไม้ ต้นไม้หักโค่นล้มจนก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนเป็นต้นไป  โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่จะออกทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในพื้นที่ ไม่ให้มีกิ่ง ก้าน และใบหนาเกินไป จนเป็นเหตุให้เกิดการหักโค่นเนื่องจากต้านแรงลมได้ ซึ่งเบื้องงต้นได้มีการตรวจสอบต้นไม้ และกำหนดจุดที่จะเข้าดำเนินการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การออกตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในครั้งนี้อาจจะสร้างความไม่สะดวกให้ประชาชนบ้าง เนื่องจากจะต้องใช้รถกระเช้าและรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการดำเนินงาน
       
       ทั้งนี้การตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในครั้งนี้ นอกเหนือจากจะเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการหักโค่นของต้นไม้อันเนื่องมาจากลมกระโชกแรงแล้ว ยังถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อทำให้ต้นไม้ต่างๆ ในพื้นที่ตัวเมืองสามารถคงอยู่ได้ เพราะหากตัดแต่งกิ่งไม้แล้วโอกาสที่จะเกิดการหักโค่นก็จะลดลงด้วย