งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

activity

กิจกรรมสำคัญ

 

เด็กและเยาวชนกว่า 62 คน เข้ารับประกาศนียบัตรเยาวชนดีเด่น ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

☆☆เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นเยาวชนแห่งชาติ เด็กเปรียบเสมือนต้นไม้ที่จะเติบโตงดงามได้ย่อมมีรากที่แข็งแรง ดูแลทะนุบำรุงปลูกฝังสั่งสอน เด็กและเยาวชนด้วยความรัก เอาใจใส่จากครอบครัว สังคม ที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกิจกรรมของเด็กไทย ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ
-- เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานด้านกิจกรรม การแสดงความสามารถบนเวที การแสดงดนตรีไทย - ดนตรีสากล การจัดจำหน่ายและสาธิตขนมพื้นบ้าน พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 62 คน โดยได้รับเกียรติจากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและนางสาวสร้อยระย้า วัฒนจินดา ตัวแทนเยาวชนดีเด่น กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์.เมื่อวันที่ 16 กันายน 2561

 

535149535148535146535153535160535145

 

 

 

ตรวจเยี่ยมและติดตามการวางแผนพัฒนาเมือง

☆☆นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามการวางแผนพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

 

41671187 1114833458682429 4729624686504181760 n41518534 1114833498682425 1459529569076772864 n41598661 1114833518682423 1094622314315644928 n41617494 1114833668682408 3154604391730774016 n

 

 

# เยี่ยมชุมชนป่าพรัาวนอก

*นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขวงเม็งราย และพนักงานเทศบาล ออกเดินพบปะประชาชนในชุมชนป่าพร้าวนอก แขวงเม็งราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นการช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน เมื่อ12 กันยายน 2561

 

41617478 1114849728680802 6421478172017033216 n41598408 1114849972014111 8219706834831802368 n41591343 1114849932014115 7114873330259197952 n41730002 1114849768680798 7223655338514317312 n41652886 1114849825347459 1996056467081265152 n41650112 1114849792014129 9189178573850673152 n

 

 10 ร้านดัง ใส่ใจส่ิ่งแวดล้อม ลดใช้โฟม

  ---จ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงดใช้โฟม และถุุงพลาสติกให้แก่ร้านค้าชื่อดังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองเชียงใหม่ ลดใช้ = ลดขยะ

 

41656753 1114907542008354 4035517783461593088 n41617457 1114907278675047 3837542223730180096 n41658844 1114907425341699 7534559001640435712 n41556959 1114907495341692 2953219890686722048 n41620622 1114907368675038 8219952837673615360 n

#ลานนาพฤกษาชาติ

          วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 37 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้ประดับเชียงใหม่ ชมรมบอนไซเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ และส่งเสริมสายพันธุ์กล้วยไม้ของประเทศไทย รวมทั้งผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด

ภายในงานประกอบด้วยการจัดสวนนิทรรศการ "สวนสวยด้วยพระบารมี ทรัพยากร กล้วยไม้ดี ด้วยพระปณิธาน" การมอบรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆมากมาย โดยมีนักท่องเที่ยว ประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าชมงานอย่าง ณ ข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคมนี้

01020304

 

 

#กาดหมั้วครัวของแม่
          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกาดหมั้ว ครัวของแม่ จัดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นเมืองการแสดงต่างๆ และดนตรีไทยขับกล่อม ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

010203040506

 

 

#สาธารณสุข
          วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ออกตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารในเขตพื้นที่แขวงกาวิละ

0102

 

 

#จิตอาสา
          วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 1 กำลังพลจากกองบิน 41 เจ้าหน้าที่จากกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย และ ประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูคลองแม่ข่า บริเวณชุมชนศรีดอนไชย

01020304050607

 

#คลองแม่ข่า

          สำนักงานพัฒนาภาค 3 ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ หลังดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในช่วงที่ 1 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตรแล้ว โดยดึงทุกภาคส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. ที่ ซอยสุขเกษม 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 1,500 ตัว ในโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมโยน EM Ball เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียและช่วยเพิ่มอ๊อกซิเจนในแหล่งน้ำ ซึ่งได้ดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และกำลังพล ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าพัฒนาคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งปัจจุบันคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพวิกฤติ ทั้งในด้านปัญหาคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งคลอง ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่สะอาด ให้กลับมามีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

000100020003000400050006

 

 

 

#ประชุม
          เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฏาคม เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวจากชุมชน นำมาพัฒนา แก้ไข เพื่อคุณภาพที่ดีของชาวชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

37011743 1054083871424055 3986203316861272064 n020304

 

 

#เทศบาลฯตรวจมะเร็งเต้านมและแก้ไขปัญหาสายตา
          นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชนที่มารับ บริการ การตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจวัดสายตาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเป็นวันที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการสุสานสันกู่เหล็ก เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2561

36806955 1050738931758549 2690444587402526720 n36938943 1050738881758554 982017415799898112 n36781703 1050738771758565 7144065823538151424 n36827631 1050738845091891 8734144707443032064 n36938943 1050738881758554 982017415799898112 n36788615 1050269361805506 6139743014777520128 n

 

 

#นิทรรศการดาบงามในแผ่นดิน
          พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "ดาบงามในแผ่นดิน" จัดแสดงระหว่าง 7 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2561

36765644 1050263071806135 7408419166526373888 n36794136 1050262981806144 6177321590615703552 n36759660 1050263321806110 4746098317035831296 n36767810 1050263211806121 942180614876954624 n

 

 

#ต้อนรับ
          เมือวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่คณะกระทรวงสวัสดิการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่เข้ามาศึกษาดูด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

01020304

 

 

#บันทึกเทปถวายพระพร
          วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และ หัวหน้าแขวง บันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ NBT สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

02010304

 

 

#ผู้สูงวัย4.0 ร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใส

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ของชมรมผู้สูงอายุบ้านท่อ โดยมีประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และคณะสมาชิกสภาเทศบาล แขวงนครพิงค์ มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยจากทีมงานสหวิชาชีพแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลนครพิงค์และคณะสงฆ์วัดบ้านท่อ จัดฐานให้ความรู้ด้านสุขภาพทางกาย ทางใจ จำนวน 9 ฐาน แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 105 คน ณ บริเวณศาลาวัดบ้านท่อ 

010203050607

 

 

#มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยชุมชนช้างม่อย ตามโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อนหรือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.

36634378 1777901588963341 5893890737338056704 n

 

 

 

#เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมและคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา ปี 2561

     เริ่มแล้วสำหรับโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมและโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตาสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจะออกบริการตามจุดต่างๆให้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ประธานชุมชนทุกชุมชนหรือ โทร 053 -259124 ในวันเวลาราชการ

36466992 1043493709149738 3062541823575588864 n36436115 1042889345876841 6923508030139006976 n36434178 1042889402543502 8960281255337787392 n36427099 1043493849149724 5656886380291162112 n

36487655 1042889462543496 9010460865790476288 n36423161 1043493955816380 156928381189881856 n

อบรมอย.น้อย รุ่นที่ 2

     เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายอย.
น้อยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่โครงการส่ง เสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่ายอย.น้อยในสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายอย.น้อยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนอย.น้อย ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง การปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งนักเรียน อย.น้อยจะมีบทบาทสำคัญ ในการนำความรู้ที่ได้
รับจากการอบรม ไปสู่การปฏิบัติและนำไปถ่ายทอด กระจาย ความรู้ ไปสู่เพื่อนนักเรียน ครอบครัว และชุมชน ให้มีความเข้า
ใจที่ถูกต้องในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
กำหนดจัดการอบรมเครือข่ายอย.น้อย ของโรงเรียน ในสังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4- 6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร เชียงใหม่ จำนวน 11 โรงเรียน ณ ภัตตาคารตูลู่

0102
0405
 

 

แลกเปลี่ยนความคิิดเห็น

วันนี้ (3 ก.ค. 61) เวลา 12.00 น. Ms.Karin Hulshof ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค East Asia and the Pacific (EAPRO) องค์การUNICEF และ Mr.Thomas Davin ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เรียนเชิญนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายธัชพล อภิรติมัย รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายวิชาญ จองรัตนวนิช ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางสาวดาริกา เตชะวัง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การ UNICEF และ เทศบาลนครเชียงใหม่ ในเรื่องของ Child Friendly City เมืองที่เป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งทางผู้แทนยูนิเซฟได้มองเห็นถึงศักยภาพของเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีการพบปะกันในวันนี้ ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

36525270 1045402975625478 3046278990038827008 n36577486 1045403008958808 6073602919305838592 n

 

 

 

 

 

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่เทศกิจฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันตรวจร้านจำหน่ายประทัดในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  , นายอัศนี  บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  เจ้าหน้าที่เทศกิจฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันตรวจร้านจำหน่ายประทัดในเขตเทศบาลฯ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงประเพณีเดือนยี่เป็ง หรือเทศกาลลอยกระทง  ประจำปี 2560 โดยเข้าตรวจร้านน้องก้อยดอกไม้ไฟ ถนนสิทธิวงศ์ ต.ช้างม่อย และจากการตรวจสอบทางร้านไม่มีการจำหน่ายประทัดยักษ์  ทั้งนี้ได้ทดลองจุดประทัดและดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด

นายอัศนี  บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  กล่าวว่า การออกตรวจร้านจำหน่ายประทัดและดอกไม้ไฟเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลลอยกระทง รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงเทศกาลลอยกระทงทุกปีจะมีการเล่นประทัดและดอกไม้ไฟกันจำนวนมาก บางครั้งการเล่นด้วยความประมาท หรือดัดแปลงให้ประทัดหรือดอกไม้ไฟมีความรุนแรงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องตรวจสอบร้านค้าไม่ให้จำหน่ายประทัดหรือดอกไม้ไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีความรุนแรงเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น
       เทศบาลนครเชียงใหม่ จึ่งขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการเล่นประทัดยักษ์ และขอความร่วมมือร้านค้าให้งดการจำหน่ายประทัดยักษ์ช่วงเทศกาลลอยกระทง  โดยเทศบาลฯ จะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกสอดส่องดูแลช่วงเทศกาล หากพบว่ามีการเล่นหรือจำหน่ายประทัดยักษ์จะแจ้งตำรวจจับกุมดำเนินคดีทันที

 

 

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารและเปิดป้ายสนามยิงปืน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารและเปิดป้ายสนามยิงปืน เทศบาลนครเชียงใหม่   ณ สนามยิงปืน   สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  
นับตั้งแต่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการสนามยิงปืน โดยใช้เป็นที่ฝึกซ้อมยิงปืนของนักกีฬาและผู้ที่สนใจในกีฬายิงปืนของจังหวัดเชียงใหม่ มากว่า 50 ปีแล้ว  ได้เห็นพัฒนาการและความเจริญเติบโตของกีฬายิงปืนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการปรับปรุง โดยการสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดผุพังไปตามกาลเวลา โดยใช้งบประมาณกว่า 8 ล้านบาท เพื่อให้นักกีฬายิงปืน และประชาชนที่สนใจในกีฬายิงปืนได้ใช้สนามยิงปืนที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับความปลอดภัยด้วย

 

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯในช่วงประเพณียี่เป็ง
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น . นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนโครงการฝึกอบรม และสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม และเพลิงไหม้)  ณ  บริเวณลานประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่  ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้
              การฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้สมมติสถานการณ์ว่าเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุทำให้อาคารถล่ม และมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดในอาคารจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุ รวมทั้งควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งผลจากการฝึกพบว่าหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติในหลายๆ ด้านเพื่อรองรับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงประเพณียี่เป็ง   เช่น การจัดรถยนต์ดับเพลิงอาคารและเจ้าหน้าที่ออกประจำตามจุดต่างๆ เตรียมพร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย หรือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชน ในการเฝ้าระวังอันตรายจากการเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง และการปล่อยโคมลอย เป็นต้น

 

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดชียงใหม่

 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาน พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รับทราบโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในปีงบประมาน พ.ศ. 2561   ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

 

กิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยเทศกาลกินเจประจำปี 2560 ณ บริเวณตลาดเมืองใหม่
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นาย ณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยเทศกาลกินเจประจำปี 2560 ณ บริเวณตลาดเมืองใหม่  โดยได้รณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าร่วมกันจำหน่ายผักผลไม้ ที่สะอาด ปลอดสารพิษ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่างๆ  เนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจประจำปี 2560 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 20 ถึง 28 ตุลาคมนี้ โดยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้ความร่วมมืออย่างดี

 

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ข่วงประตูท่าแพ
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งได้ร่วมกวาดลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ และทำความสะอาดรอบสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่ทั้งสองฝั่งนอกใน เพื่อเป็นการทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันตำรวจแห่งชาติเครือข่ายตามรอยในหลวง โดยความร่วมมือของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 นาย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และกลุ่มประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นให้บ้านเมืองสะอาด และน่าอยู่ด้วย

 

 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย

 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำโดยนาย กฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ณ ตลาดหนองหอย โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ชม., ปศุสัตว์อำเภอเมือง ชม.ร่วมตรวจมาตรฐานแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาด รพ.เชียงใหม่เมดดิคอลเซ็นเตอร์ ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีตกค้าง  การเก็บตัวอย่างอาหารและพืชผักตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย  รวมทั้งการตรวจตลาดตามมาตรฐานตลาดสดน่าสดน่าซื้อ  การกำจัดแมลง&สัตว์พาหะนำโรค และกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day โดยการมีส่วนร่วมของทหารจากแผนกกิจการพลเรือน มทบ.33 และงานรักษาความสะอาดแขวงกาวิละ

 

 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ

 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุขสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 โดยการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่นำปรุงประกอบอาหารเจเพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน และตรวจร้านจำหน่ายอาหารเจตามมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร กรมอนามัย ณ ร้านอาหารเจมังสวิรัติไทยออคิด ร้านเจ กันยา และร้านมูลนิธิรัศมีธรรม จำนวน 3 ร้าน มั่นใจ ปลอดภัย ช่วงกินเจ อิ่มบุญ สุขภาพแข็งแรง

 

  โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณ ชุมชนศรีปิงเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีพลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เป็นประธานพิธีเปิดฯ  ด้วยความร่วมมือระหว่างมณฑลทหารบกที่ 33 เทศบาลนครเชียงใหม่ และกลุ่มจิตอาสา กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมขุดลอกและทำความสะอาดคลองแม่ข่า เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ไม่ให้ขวางทางน้ำไหล  ซึ่งจากการขุดลอกพบขยะและ เศษวัสดุจำนวนมาก  เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนร่วมกันไม่ทิ้งขยะลงคลองแม่ข่าด้วย
นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าให้กลับมามีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่าที่เป็นหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่  รวมทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาจากคลองน้ำเสียสู่คลองน้ำใสต่อไปอย่างยั่งยืน

 

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุข  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 โดยการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่นำปรุงประกอบอาหารเจเพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน และตรวจร้านจำหน่ายอาหารเจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 9 แห่ง ตามมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร กรมอนามัย.

 

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร เพื่อส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่คนร้ายกราดยิงฝูงชนในงานแสดงคอนเสริ์ตที่นครลาสเวกัส
วันนี้(04/09/60)นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารเข้าพบนางเจนนิเฟอร์ เอ.ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ เพื่อส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่คนร้ายกราดยิงฝูงชนในงานแสดงคอนเสริ์ตที่นครลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ว่าในฐานะที่ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า 184 ปี ตนรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้เคราะห์ร้ายหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว

 

 งานรักษาความสะอาด และงานช่างแขวงศรีวิชัย ทำการล้างท่อระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 งานรักษาความสะอาด และงานช่างแขวงศรีวิชัย จัดรถดั้มเปอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ถนนเทพสถิตย์ พร้อมทำการตักเศษดินไหล่ทาง ถ.บุญเรือนฤทธิ์ ซ.2(ชุมชนแจ่งหัวลิน) และทำการล้างท่อระบายน้ำ ถนนสิโรรส ซอย 1 ถ. สามล้าน ซ.1 และวางท่อระบายน้ำ  ถนนสวนดอก ซ.7 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝน

 

 

 รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเเขวงศรีวิชัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. พล.ท. ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเเขวงศรีวิชัยเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของแต่ละชุมชนว่ามีแนวทางในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการพี่น้องในชุมชนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ปัญหาน้ำท่วมขังและทำการวางท่อระบายนำ้ในถนนสายต่างๆในแขวงศรีวิชัยและร่วมรับฟังปัญหาและได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาทำให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและขั้นตอนในการประสานงานเป็นที่เรียบร้อย

 

 

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ"การป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ"การป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อฯ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่.
 

 

 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบให้ทีมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 --นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบให้ทีมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยรอบชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยร่วมมือกับแกนนำสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลฯ
--เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทีมเฝ้าระวังควบคุมโรค ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ นำโดยนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และแกนนำชุมชน ออกกำจัดพาหะโรคไข้เลือดออก คว่ำน้ำขังโดยรอบชุมชน รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันคว่ำน้ำขัง หยดทรายเคลือบสารเคมี ปิดฝาน้ำ และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านอย่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะของโรคไข้เลือดออก
--สามารถขอรับทรายอะเบท พ่นสารเคมีฯได้ที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข และสำนักงานทั้ง 4 แขวง.
 

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็ง เต้านม 2560” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็ง เต้านม 2560” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ(อสม.) แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จนสามารถเข้าร่วมคัดกรองมะเร็งในแต่ละชุมชน และเข้าให้ความรู้การเตรียมความพร้อมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการตรวจมะเร็ง ทั้ง 4 แขวง 97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่จะเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2560เป็นต้นไป ซึ่งจะรับบริการตรวจเพียงวันละ 100 คนเท่านั้น สามารถตรวจสอบตารางการออกตรวจมะเร็งเต้านม ได้ที่ทำการชุมชนทุกแห่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยา และคุณรสสุคนธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ที่เบอร์ 053-259124 และ053-259410
 

 

 ออกตรวจคุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ตามแผงจำหน่ายอาหารประเภททอด ในตลาดสด
 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ออกตรวจคุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ตามแผงจำหน่ายอาหารประเภททอด ในตลาดสด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาประกอบปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ณ ตลาดศิริวัฒนา และตลาดประตูก้อม
 

 

 เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประชุมวอร์รูมกำหนดแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก
 -- เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประชุมวอร์รูมกำหนดแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการแพร่ระบาดโรค
--งานป้องกันโรคติดต่อโดยแมลงฯ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดประชุมวอร์รูมไข้เลือดออก โดยมีนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม เป็นประธานฯ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์เฝ้าระวังการระบาดของโรค โดยมีนายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก และกำหนดแนวทางการทำงานทุกสัปดาห์ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา.
 

 

เทศบาลนครเชียงใหม่มอบเงินสงเคราะห์ให้ผู้รายได้น้อย 116 ราย

วันที่ 13  มีนาคม  2560 เวลา 10:30 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาส และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและนมผงสำหรับเด็กทารก ตามโครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 116 ราย รายละ 2,000 บาท เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและช่วยบรรเทาประชาชนที่ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย

 

 เทศบาลนครเชียงใหม่ออกให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน
 วันที่ 4-5 มีนาคม  2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ วัดนันทาราม วัดหัวฝาย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และแขวงศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าตรวจสุขภาพอาทิตย์แรก จำนวน 567คน
สำหรับโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเมื่อตรวจสุขภาพแล้วหากตรวจพบของการเกิดโรคต่างๆ จะสามารถรักษาโรคที่เป็นได้ทันที โดยในส่วนของการตรวจสุขภาพ นั้น เทศบาลฯ ได้ตรวจร่างกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาโรคเก๊าท์ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจระดับไขมันในเลือด (คลอเรสเตอร์รอล,ไตรกลีเซอร์ไรต์,เอชดีแอล,แอล ดีแอล) เอกซเรย์ปอด-หัวใจ ตรวจความหนาแน่นของกระดูก(โรคกระดูกพรุน) ทั้ง 4 แขวง 97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเทศบาลฯได้เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 ซึ่งจะให้บริการตรวจตั้งแต่เวลา 07.00 -11.00 น. สามารถตรวจสอบตารางการออกตรวจสุขภาพ ได้ที่หน้าเพจเทศบาลนครเชียงใหม่ และที่ทำการชุมชนทุกแห่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยา และคุณรสสุคนธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ที่เบอร์ 053-259124 และ053-259410 ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพฟรี เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

 

 

 ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนเจริญเมืองตลอดสาย
 ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนเจริญเมืองตลอดสาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่   ในการควบคุมดูแลการตัด แต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ในเขตเมืองเพื่อป้องกันพายุและลมแรงในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  กล่าวว่า การดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในเขตเมือง ได้เริ่มดำเนินการในเขตตัวเมืองและรอบคูเมืองเชียงใหม่แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันเหตุกิ่งไม้ ต้นไม้หักโค่นล้มจนก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนเป็นต้นไป  โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่จะออกทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในพื้นที่ ไม่ให้มีกิ่ง ก้าน และใบหนาเกินไป จนเป็นเหตุให้เกิดการหักโค่นเนื่องจากต้านแรงลมได้ ซึ่งเบื้องงต้นได้มีการตรวจสอบต้นไม้ และกำหนดจุดที่จะเข้าดำเนินการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การออกตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในครั้งนี้อาจจะสร้างความไม่สะดวกให้ประชาชนบ้าง เนื่องจากจะต้องใช้รถกระเช้าและรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการดำเนินงาน
       
       ทั้งนี้การตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในครั้งนี้ นอกเหนือจากจะเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการหักโค่นของต้นไม้อันเนื่องมาจากลมกระโชกแรงแล้ว ยังถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อทำให้ต้นไม้ต่างๆ ในพื้นที่ตัวเมืองสามารถคงอยู่ได้ เพราะหากตัดแต่งกิ่งไม้แล้วโอกาสที่จะเกิดการหักโค่นก็จะลดลงด้วย